Ποιο είναι το μικρό καλώδιο που θα ενώσει Κρήτη και Πελοπόννησο

0

Σύμφωνα με την απόφαση η έγκριση αφορά στη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Πελοποννήσου – Κρήτης (Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ) ενώ η η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας και θα περιορίσει τη ρύπανση από τους τοπικούς πετρελαϊκούς σταθμούς, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και ευστάθεια του συστήματος στην Κρήτη.

Ποια είναι η μικρή διασύνδεση

Το έργο περιλαμβάνεται στη μελέτη ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, όπου και εκτιμάται ότι μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα 4 ετών. Ωστόσο άλλες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, πιθανόν και μέσα στο 2020. Άλλωστε το έργο προχωρά με διαδικασίες fast track όπως έδειξε η εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκρισή της μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ, η μικρή διασύνδεση γνωστή και ως διασύνδεση εξοικονόμησης θα χρησιμοποιεί καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 150KV και αναμένεται να κοστίσει περί τα 180 με 190 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το όφελος που θα προκύψει είναι σημαντικό αφού θα μειωθεί έως και 50% το κόστος που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω του τέλους ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) για την κάλυψη της ηλεκτροδότησης της Κρήτης, το οποίο ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ.

Σήμερα οι ανάγκες της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από τρεις μονάδες με καύσιμο μαζούτ και ντίζελ, με υψηλό κόστος παραγωγής. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί λόγω παλαιότητας, εμφανίζουν χαμηλό βαθμό απόδοσης, μειωμένη διαθεσιμότητα ενώ προκαλούν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Όπως συμβαίνει σε όλα τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το επιπλέον κόστος αυτό δεν μετακυλύεται στα τιμολόγια των κατοίκων της Κρήτης αλλά καλύπτεται από το τέλος ΥΚΩ που περιλαμβάνεται σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος. Το ύψος των ΥΚΩ για τα νησιά ανέρχεται σε 700 – 850 εκ. ευρώ ετησίως, με την Κρήτη να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου το μισό). Δηλαδή, η απόσβεση της διασύνδεσης εξοικονόμησης μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 3 χρόνια. Επίσης το έργο αναμένεται να βοηθήσει στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού της Κρήτης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο πληροί τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Κονδύλια όπως το πακέτο Γιουνκέρ αλλά και για δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να αναφερθεί τέλος ότι το έργο αναμένεται να διεκδικήσουν μεταξύ άλλων ελληνικές βιομηχανίες κατασκευής καλωδίων.

(Χ. Φλουδόπουλος, capital.gr)