Πράσινο Φως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στους Αυστηρότερους Κανόνες για τις Εκπομπές CO2 από Ι.Χ. και Ελαφρά Φορτηγά

0

Εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι αναθεωρημένοι κανόνες, που θα θέσουν σε ισχύ αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά φορτηγά.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν από το 2030 και μετά, τα νέα αυτοκίνητα θα εκπέμπουν κατά μέσο όρο 37,5% λιγότερο CO2, ενώ τα νέα φορτηγά θα εκπέμπουν κατά μέσο όρο 31% λιγότερο CO2, εν συγκρίσει με τα επίπεδα του 2021.

Την περίοδο 2025 – 2029, αυτοκίνητα και φορτηγά θα πρέπει να εκπέμπουν κατά 15% λιγότερες εκπομπές CO2.

Σύμφωνα με την Graţiela Leocadia Gavrilescu, υπουργό Περιβάλλοντος της Ρουμανίας, «η σημερινή συμφωνία ανάβει το “πράσινο φως” για την απανθρακοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών οδικών μεταφορών.

Αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετάβαση προς  μια χαμηλών εκπομπών κινητικότητα, ενώ υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου, διευκολύνοντας την εισαγωγή της καινοτομίας στην “καθαρή” τεχνολογία, όπως οι μπαταρίες και οι υποδομές επαναφόρτισης.

Εξασφαλίζει ότι τα αυτοκίνητα θα εκπέμπουν κατά μέσο όρο 37,5% λιγότερο CO2 το 2030, σε σύγκριση με τα τρέχοντα όρια εκπομπών και επομένως αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, βελτιώνουμε τις διαδικασίες δοκιμών με αυστηρότερους κανόνες».

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Έως το 2025 οι μέσες εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων που θα ταξινομούνται στην ΕΕ θα πρέπει να μειωθούν κατά 15% και κατά 37,5% το 2030, σε σύγκριση με τα ισχύοντα όρια εκπομπών του 2021.

Αντίστοιχα, οι εκπομπές CO2 στα νέα φορτηγά θα πρέπει να μειωθούν κατά 15% το 2025 και κατά 31% το 2030.

Όπως αποφασίστηκε, η προσπάθεια μείωσης του CO2 θα μοιράζεται μεταξύ των κατασκευαστών με βάση τη μέση μάζα του στόλου οχημάτων τους.

Κίνητρα για τους κατασκευαστές

Αξιοσημείωτο είναι ότι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφώνησαν για τη θέσπιση ειδικού μηχανισμού για την ενθάρρυνση της πώλησης οχημάτων με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ρύπων (ηλεκτρικά, υβριδικά οχήματα).

Δηλ. αν ένα κατασκευαστής πληροί ορισμένα στάνταρντ, τότε θα επιβραβεύεται με λιγότερο αυστηρούς στόχους CO2.

Για το 2025, τα σημεία αναφοράς ορίστηκαν στο 15% για αυτοκίνητα και φορτηγά. Για το 2030 ορίστηκαν στο 35% για τα αυτοκίνητα και στο 30% για τα φορτηγά.

Στήριξη της απασχόλησης και κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης

Όπως είναι αναμενόμενο, η μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας προς ένα καθαρότερο μέλλον θα έχει αντίκτυπο στην απασχόληση. Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν εξετάζει τη δυνατότητα διοχέτευσης των εσόδων από το πλεόνασμα των ασφαλίστρων σε ειδικό ταμείο ή προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

Παράλληλα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με τους νέους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αντιπροσωπευτικότητας των εκπομπών που θα συλλέγονται από τους κατασκευαστές.

Ειδικότερα, προτάθηκε η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας στην ΕΕ για την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές κύκλου ζωής των οχημάτων.

Τέλος, η Κομισιόν θα επανεξετάσει την υφιστάμενη ευρωπαϊκή οδηγία για την σήμανση των αυτοκινήτων έως το 2020, προκειμένου να βελτιώσει την ενημέρωση των καταναλωτών, αναφορικά με τις επιλογές στο κομμάτι της οικονομίας καυσίμου και στη σήμανση των εκπομπών CO2 στα φορτηγά.

(πηγή: metaforespress.gr)