Πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για τον ΧΥΤΥ της Άνδρου

0

Μετά από πολλά έτη εντατικών προσπαθειών, το έργο του ΧΥΤΥ της Άνδρου αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την υπ’ αριθμ. 36396/21/9/2018 ΑΕΠΟ η οποία επικυρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 με «απόφαση σταθμό» του Υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη. Η απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης του έργου (τεχνική προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης), ώστε αυτό να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την εκπόνηση της ΜΠΕ, αλλά και την τεχνική στήριξη του Δήμου Άνδρου για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων, ανέλαβε η ΕΠΤΑ – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Α.Ε. Η ΜΠΕ εξασφάλισε το σύνολο των εγκρίσεων και θετικών απαντήσεων των γνωμοδοτούντων φορέων ενώ η τεχνική αρτιότητα και ποιότητά της επιβεβαιώθηκε και από τη θετική γνωμοδότηση τεσσάρων εγκεκριμένων καθηγητών ελληνικών πανεπιστημίων επί του περιεχομένου της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο ecopress.gr