Πρόβλημα η Άναρχη Χωροθέτηση Φωτοβολταϊκών

0

Ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας νομοθετικών αγκυλώσεων επιχειρεί να επιλύσει, μία αμφιλεγόμενη ως προς την αποτελεσματικότητά της ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση στο υπό διαβούλευση περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο. Ποιο είναι το πρόβλημα; Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχουν υποβληθεί κατά συρροή αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα, συχνά δίχως τη γνώση των ιδιοκτητών της γης.

Με άλλα λόγια, διάφοροι επιτήδειοι «επενδυτές» προκειμένου να προλάβουν τους κύκλους αιτήσεων αδειών του Ρυθμιστή, χωροθετούν τα έργα τους όπου να ΄ναι, σε ξένη γη, χωρίς μισθώσεις και συμβόλαια παραχώρησης, με συνέπεια να κατατίθενται πολλές αιτήσεις αδειοδότησης για την ίδια περιοχή ή να ανακαλύπτει ο ιδιοκτήτης γης, εκ των υστέρων, ότι ένας άγνωστος σχεδίασε επένδυση στην ιδιοκτησία του, δίχως να το γνωρίζει.

  • Αποτέλεσμα, όπως σχολιάζει, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου, ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Παναγιώτης Ζεντέλης, είναι:
    στη ΡΑΕ να εμφανίζεται μία εικονική πραγματικότητα πλήθους πλασματικών έργων χιλιάδων MW σε ξένη γη, που δεν θα γίνουν ποτέ
  • να υπάρχουν πολλές τέτοιες αιτήσεις επιτήδειων στον ίδιο ή σε επόμενο κύκλο, που τα αντίστοιχα αγροτεμάχια είναι ίδια ή είναι επικαλυπτόμενα
  • ορισμένοι ιδιοκτήτες, που τυχαία είδαν στη ΡΑΕ τέτοιες αιτήσεις εν αγνοία τους, γνωστοποίησαν στη ΡΑΕ το πρόβλημα, η οποία συστηματικά απαντούσε ότι δεν υποχρεούται να εξετάσει αυτό το θέμα

Έτσι, ήδη υπάρχει πρόβλημα αιτήσεων για Φ/Β έργα χωρίς συμφωνητικό μισθωτηρίου της αντίστοιχης γης. Και όπως σχολιάζει ο καθηγητής, με το σχέδιο νόμου το πρόβλημα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αλλά ενισχύεται η μεγέθυνσή του.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών για τις ΑΠΕ θα πρέπει να υποβληθούν αντιρρήσεις από τους έχοντες έννομο συμφέρον, εν προκειμένω από τους ιδιοκτήτες της γης, αν ανακαλύψουν πριν τη χορήγηση από τη ΡΑΕ της Βεβαίωσης Παραγωγής ότι κάποιοι έχουν αιτηθεί Φ/Β Έργα στα αγροτεμάχιά τους. Και βεβαίως τίθενται πολλά ερωτήματα:

  • τι θα γίνει αν το ανακαλύψουν μετά τη χορήγηση από τη ΡΑΕ της Βεβαίωσης Παραγωγής στους επιτήδειους;
  • όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της Επικράτειας πρέπει να παρακολουθούν μήπως κάποιος επιτήδειος αιτήθηκε Φ/Β Έργο στο αγροτεμάχιό τους για να προβάλλουν αντιρρήσεις εγκαίρως;

Η επίλυση, σύμφωνα με τον κ. Ζεντέλη είναι απλή: Να υποβάλλεται με την αίτηση στη ΡΑΕ για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγής Φ/Β Έργου είτε το συμφωνητικό μίσθωσης της γης, με συνημμένο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, είτε υπεύθυνη δήλωση περί αυτού με πλήρη στοιχεία του ή των εκμισθωτών και με συντεταγμένες του ή των αγροτεμαχίων.

(insider.gr)