Πως θα Ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΠΑ, Τι Προβλέπεται για ΑΠΕ και Ηλεκτροκίνηση

0

Κατά τη διάρκεια της παρουσιάσης του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Γεράσιμος Θωμάς, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις που αφορούν την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, την ενεργό στήριξη των ΑΠΕ, την ταχεία διαδικασία υιοθέτησης του target model, αλλά και αρκετές άλλες ρυθμίσεις για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την ηλεκτροκίνηση.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΠΑ

Δρομολογείται ο αποτελεσματικότερος εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Α.Ε, με στόχο την αξιοποίηση των συμμετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ και τις θυγατρικές της, να γίνει με τρόπο ελκυστικό στους επενδυτές:

·   που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και

·   θα μεγιστοποιεί το όφελος για το δημόσιο ταμείο

Συγκεκριμένα:

·   Προβλέπεται μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών, διεθνών έργων και εμπορίας της υφιστάμενης ΔΕΠΑ.

·   έτσι, ιδρύονται δύο νέες εταιρείες, η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε και η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ενώ η παλαιά εταιρεία παραμένει ως ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε..

·   Στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ εντάσσονται οι συμμετοχές στη ΔΕΔΑ, την ΕΔΑ Αττικής και η συμμετοχή στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ η συμμετοχή στην ΕΠΑ Αττικής.

·   Στη συνέχεια, θα διενεργηθούν διεθνείς διαγωνισμοί από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση:

α) των συμμετοχών του στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (μέχρι 65%)

β) των συμμετοχών του στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (μέχρι 65%).

·         Οι έμμεσες συμμετοχές του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, που αφορούν συμμετοχές σε κομβικής σημασίας αγωγούς, όπως ο o IGB, ο IGI, ο Eastmed θα παραμείνουν στο Δημόσιο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕ

1.Αποζημίωση  Σταθμών ΑΠΕ με ΣΕΔΠ (Feed In Premium)

 •  Η ρύθμιση αφορά σε 103 σταθμούς ΑΠΕ ισχύος 560MW
 •  Επιλύεται μόνιμα πλέον η αποζημίωση των σταθμών ΑΠΕ με ΣΕΔΠ
 • Παράλληλα ρυθμίζεται η αποζημίωση αυτών των σταθμών ΑΠΕ:     
 •  άμεσα για την παραγωγή από τον Ιούλιο του έτους 2019 μέχρι σήμερα,          
 •  εντός δύο μηνών από το νόμο για το υπόλοιπο 10% από την έναρξη λειτουργίας τους έως σήμερα

2.Δυνατότητα απευθείας συμμετοχής ΑΠΕ στην αγορά

Δίνεται η δυνατότητα ταχύτερης υλοποίησης έργων ΑΠΕ χωρίς την αναγκαιότητα επιλογής τους μέσω δημοπρασιών της ΡΑΕ και χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω του ΕΤΜΕΑΡ.

3. Σταθμοί  ΑΠΕ ισχύος >250MW

 •   Δίνεται  διέξοδος σε πολύ μεγάλα έργα ΑΠΕ, πάνω από 250 MW, να προχωρήσουν, καθώς λόγω της μεγάλης ισχύος, εκ των πραγμάτων, δεν επιλέγονται στις ανταγωνιστικές διαδικασίες.
 •   Το κάθε ένα έργο από αυτά εκτιμάται ότι αποτελεί επένδυση μεγαλύτερης των 200 εκ. €.
 •  Αυξάνεται σημαντικά η διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα προς επίτευξη των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων που έχουν τεθεί για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα  το 2030

4.Εγκατάσταση ΑΠΕ σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Με την ρύθμιση επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας μέχρι ποσοστού 1%,

5. Άδειες Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

 •   «Ξεμπλοκάρονται» περίπου 170 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ για χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς, χωρίς να αναγράφεται στις άδειες η τιμής αποζημίωσης των σταθμών αυτών.
 •   Ήδη λειτουργεί ομάδα εργασίας, σε συνεργασία με την αγορά για τον καθορισμό του πλαισίου των υβριδικών σταθμών.
 •  Το καθεστώς ενίσχυσης νέων υβριδικών σταθμών θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση

6. Επιτάχυνση υλοποίησης έργων βιοαερίου από ΦΟΔΣΑ

 •  Επιταχύνονται έργα ηλεκτροπαραγωγής από το παραγόμενο βιοαέριο από μονάδες διαχείρισης αποβλήτων κατά προσέγγιση της τάξεως 1 MW και μεγίστης ισχύος 4 MW και υλοποιείται πληρέστερα το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
 •   Με τα έργα αυτά μειώνονται οι αέριοι ρύποι και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων για τους ΟΤΑ λόγω του πρόσθετου εσόδου από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

1.Ενεργειακή αποδοτικότητα

Με τη συγκρότηση επιτροπής επιταχύνεται η διαδικασία διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

2.Χρηματοδότηση  Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

 •   Σηματοδοτείται η νέα προσέγγιση που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
 •   Στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων προβλέπουμε την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και από τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), οι οποίες θα βασίζονται στην εγγυοδοσία του Ταμείου Παρακαταθηκών κ Δανείων.
 •   Έτσι, διευκολύνουμε την κινητοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων σε έναν τομέα με μεγάλο δυναμικό στη χώρα μας, ο οποίος θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό τους φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που ολοκληρώνουμε το επόμενο διάστημα.

 3.Κλάδος υποδομών ηλεκτροκίνησης

 •  Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης υποδομών Φόρτισης Η/Ο (ΦΕΥΦΗΟ)
 • Τα συναρμόδια υπουργεία θα μπορούν πλέον να καθορίσουν τις σχέσεις μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ και λοιπών φορέων της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο της βέλτιστης οργάνωσης και λειτουργίας αυτής