Πώληση των Λιγνιτικών της ΔΕΗ έως το Τέλος του 2018

0

Μέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη, σύμφωνα με το σχέδιο του μνημονίου που αφορά τα ενεργειακά.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά για το νόμο που ψηφίστηκε την 25η Απριλίου από τη Βουλή και παράλληλα θέτει τους όρους για τη διαδικασία της πώλησης και της επιλογής των επενδυτών. Έτσι, οι μονάδες που θα πουληθούν θα πρέπει να απευθύνονται σε υφιστάμενους ή νέους προμηθευτές ενέργειας, καθώς και σε άλλους επενδυτές.

Η ΔEΗ δεν θα πρέπει να έχει συμμετοχή ή διασύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με οποιαδήποτε εκχωρούμενη μονάδα. Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρακτική που αναφέρεται στην ανακοίνωση για τα διορθωτικά μέτρα, ο αγοραστής ή οι αγοραστές:

  • θα είναι ανεξάρτητοι από τη ΔEΗ και τις θυγατρικές της επιχειρήσεις.
  • θα διαθέτει τους οικονομικούς πόρους, αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και κίνητρο για να διατηρήσει και να αναπτύξει τη μεταβιβασθείσα παραγωγική δυναμικότητα ως βιώσιμη και ανταγωνιστική δύναμη έναντι τη ΔEΗ και άλλων ανταγωνιστών.
  • δεν θα δημιουργήσουν, αμφιβολίες ως προς τον ανταγωνισμό ούτε δημιουργούν κίνδυνο για την καθυστέρηση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μέτρων.

Η πώληση αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔEΗ.

Στο σχέδιο του μνημονίου γίνεται μνεία και για την πρόβλεψη που υπάρχει σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στις μονάδες αυτές, καθώς και για τους υπόλοιπους σταθμούς που παραμένουν στη ΔEΗ.

 

Δημοπρασίες ΝΟΜΕ

Αναφορικά με τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ το κείμενο της συμφωνίας αναφέρει ότι αυτές θα συνεχιστούν μέχρι να μειωθεί το μερίδιο της ΔEΗ σε λιανική και χονδρική κάτω από το 50%. Τον Ιούνιο του 2018 η ΡΑΕ θα αποφασίσει για τη νέα κατώτατη τιμή δημοπρασιών με βάση την πορεία των ρύπων και τα κόστη της ΔEΗ.

Ωστόσο, οι ποσότητες που θα δημοπρατηθούν θα μειωθούν κατά 50% ανάλογα με την πορεία της αποεπένδυσης της δημόσιας επιχείρησης από το λιγνίτη. Μάλιστα το σχέδιο του μνημονίου περιγράφει ως σταθμούς για τη μείωση την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή και την υπογραφή της συμφωνίας των μετόχων καθώς και όταν επιτευχθεί το κλείσιμο της οικονομικής συμφωνίας.

Το Σεπτέμβριο του 2019 οι αρχές θα αξιολογήσουν την κατάσταση στην αγορά, ανάλογα με την πορεία των νέων αγορών στο πλαίσιο του target model, την εξέλιξη της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων, την πορεία των μεριδιών στην αγορά καθώς και το ενδεχόμενο λήψης εναλλακτικών διαρθρωτικών μέτρων.

 

Οικονομική κατάσταση της ΔEΗ

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της ΔEΗ, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει ευθύνη ώστε να εξοφληθεί η εταιρία από τους δημόσιους φορείς. Επίσης η δημόσια επιχείρηση θα ακολουθήσει το πλάνο του εξειδικευμένου συμβούλου αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα.

Με το μνημόνιο ορίζεται επίσης και η υποχρέωση της κυβέρνησης με νομοθετική ρύθμιση να μην προκύψει κανένα οικονομικό ζήτημα για τα ΥΚΩ των ετών 2018, 2019 και 2020 εξαιτίας της αλλαγής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Οποιαδήποτε επίσης ανάγκη για επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προϋποθέτει την ύπαρξη διαθέσιμου φορολογικού χώρου.

 

Χρέωση προμηθευτή

Σε σχέση με τη χρέωση προμηθευτή προβλέπεται η οριστική κατάργηση στο τέλος του 2020. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα μειωθεί κατά 50%, έως την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής χρέωσης. Στο τέλος του 2020 θα καταργηθεί. Αν προκύψει έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ θα αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ, ενώ στο λογαριασμό θα διατηρείται ένα απόθεμα 70 εκατ. ευρώ.

 

Υπό την αίρεση των ΕΛΠΕ η πώληση της ΔΕΠΑ

Αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, το επικαιροποιημένο μνημόνιο αποδέχεται την εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου αντί της πώλησης του 65%. Ωστόσο, θέτει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των θυγατρικών της ΕΠΑ και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, καθώς και η όποια επιλογή για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ να μην επηρεάζει τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ.

 

Το 17% της ΔEΗ

Σε μεταγενέστερο στάδιο συμφωνήθηκε ανάμεσα στους θεσμούς και την κυβέρνηση η πώληση του 17% της ΔEΗ ή η έναρξη άλλου εναλλακτικού σεναρίου αξιοποίησης του.

 

(euro2day.gr)