Ρεκόρ στην Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας στην Ισπανία, την Τετάρτη

0

Νέο ρεκόρ σημείωσε η παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Ισπανία στις 23 Ιανουαρίου, φθάνοντας τις 367.697 μεγαβατώρες, σε μια αύξηση της τάξης του 0,6%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο ιστορικό υψηλό, στις 12 Φεβρουαρίου 2016, όταν οι ανεμογεννήτριες του χερσαίου ηλεκτρικού συστήματος παρήγαγαν 365,384 μεγαβατώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Red Eléctrica de España, η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει, πλέον, το 43,2% της συνολικής παραγωγής ρεύματος στην Ισπανία, ακολουθούμενη από τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, με 17,7% και τον άνθρακα, με 12,8%.

Την Πέμπτη, το σύνολο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιπροσώπευε το 53,3% του μείγματος παραγωγής και οι καθαρές τεχνολογίες, δηλαδή αυτές που δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, συνέβαλαν κατά το 71,3% .

Το απόγευμα της Τετάρτης, στις 16:55, καταγράφηκε ο υψηλότερος βαθμός διείσδυσης της παραγωγής αιολικής ενέργειας στο σύστημα, με 16.633 μεγαβάτ, ενώ μεταξύ 16:00 και 17:00, την ίδια ημέρα, καταγράφηκε η υψηλότερη παραγωγή αιολικής ενέργειας, κατά την οποία παρήχθη ισχύς 16.456 μεγαβατωρών, που αντιστοιχούσαν στο 45,8% της συνολικής ωριαίας παραγωγής της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το κλείσιμο του 2018, της Red Eléctrica, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας, στη χώρα της Ιβηρικής, ανερχόταν σε 23.041 μεγαβάτ.