Σε Δημόσια Διαβούλευση η Πρόταση για Επαύξηση της Δυναμικότητας του TAP

0

Η Κοινοπραξία του ΤΑΡ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την πρόταση έργου επαυξημένης δυναμικότητας για τον αγωγό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/459, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, ο ΔΕΣΦΑ, η Snam Rete Gas (SRG) και ο ΤΑΡ

συνέταξαν Σχέδιο Πρότασης Έργου επαυξημένης δυναμικότητας μεταξύ των γειτνιαζόντων συστημάτων, εισόδου – εξόδου, μεταφοράς φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ / ΤΑΡ και SRG / ΤΑΡ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχόλια επί του σχεδίου Πρότασης Έργου επαυξημένης δυναμικότητας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου d.douvikas@desfa.gr και g.doumouras@desfa.gr  έως την 21η Φεβρουαρίου 2020. Τα σχόλια των συμμετεχόντων ενδέχεται να κοινοποιηθούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το σχέδιο Πρότασης Έργου επαυξημένης δυναμικότητας είναι διαθέσιμο εδώ