Σημαντικές Διεργασίες στην Ήπειρο στον Τομέα της Ενέργειας

0

Σε εξέλιξη είναι σημαντικές διεργασίες στον τομέα της ενέργειας στους δήμους των Ιωαννίνων και των Αρταίων, της Περιφέρειας Ηπείρου

Οι διεργασίες αυτές σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και στον οδοφωτισμό, αλλά και με την προώθηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σύμφωνα με το δήμο Αρταίων, στα τέλη του περασμένου μήνα εγκρίθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έργα συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Πρόκειται για έργα που σχετίζονται με τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην Άρτα και βελτιώνουν σύμφωνα με το δήμο την ποιότητα του φωτισμού, συμβάλουν όμως και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, «οι παρεμβάσεις έγιναν τόσο στην πόλη την Άρτας, όσο και σε τοπικές και δημοτικές κοινότητες, με στόχο την βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων προς όφελος των συνδημοτών, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον». Εντωμεταξύ, ο δήμος επεξεργάζεται ένα σχέδιο βιώσιμης ενέργειας με σκοπό την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας των δημόσιων κτιρίων, αλλά και την προώθηση έργων ΑΠΕ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμος Ιωαννίνων, ο οποίος επεξεργάζεται σχέδιο βιώσιμης ενέργειας, το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και στοχεύει στην καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας σε ενεργοβόρους τομείς των Ιωαννίνων, με σκοπό στη συνέχεια να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα ο δήμαρχος Ιωαννίνων ανέπτυξε τις θέσεις του επί του σχεδίου διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου. Επεσήμανε πως τάσσεται υπέρ του φυσικού αερίου, επειδή είναι πιο καθαρή πηγή ενέργειας μετά τις ΑΠΕ και επιπλέον συμβάλλει στη μείωση των εξόδων των νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά ο δήμαρχος άφησε αιχμές για το σχέδιο διαβούλευσης, τονίζοντας πως η χρηματοδότηση του έργου δεν είναι εξασφαλισμένη.

Οι διεργασίες αυτές είναι σημαντικές και επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση που υπάρχει σε σχέση με την ενέργεια. Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, η πρόθεση των δήμων για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω έργων εξοικονόμησης ενέργειας, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην περιφέρεια Ηπείρου, η οποία στο πλαίσιο του προγράμματος E.L.EN.A έχει συνάψει μια σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που της παρέχει ένα προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ, για την προετοιμασία φακέλων επενδυτικών προγραμμάτων στο τομέα της ενέργειας, με βασική προϋπόθεση τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, ύψους 60 εκατ. ευρώ.