Στην Τελική Ευθεία το Ταμείο Υποδομών

0

Έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο προβλέπεται ότι θα έχουν επιλεγεί οι τρεις διαχειριστές του Ταμείου Υποδομών, οι οποίοι θα “μοιράσουν” τα 450 εκατ. ευρώ της …προίκας του. Η σχετική πρόσκληση προβλέπει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει έως τις 12 Ιουλίου να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Στόχος του Ταμείου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και στην απόφαση που είχε υπογράψει προ εξαμήνου ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Έτσι θα μπορέσουν να υλοποιηθούν έργα στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες και συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της απασχόλησης και των επενδύσεων. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου μπορεί να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, το Ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους, ως εξής: 200 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ, 200 εκατ. ευρώ εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και 50 εκατ. ευρώ εθνικοί πόροι από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) που λειτούργησε την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι συγκεκριμένοι πόροι (450 εκατ. ευρώ) μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από τη συνεισφορά των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020. Μάλιστα, μέσω μόχλευσης εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν και το ένα δισεκ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως την υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε όλους τους τομείς (έργα εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης πράσινης ενέργειας κλπ), τη διαφύλαξη και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (όπως ορθή διαχείριση αποβλήτων, βιομηχανικά πάρκα κ.ά.). Τα περισσότερα κεφάλαια προβλέπεται να κατανεμηθούν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) και στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

Μέσω του Ταμείου Υποδομών θα μπορούν να προχωρήσουν, με καλούς όρους, μικρά και μεσαία “πράσινα” ενεργειακά έργα, αλλά και παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης κι ανάπλασης και στόχο την οργάνωση περιοχών επιχειρηματικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. Το Ταμείο θα πάρει τη σκυτάλη από το Jessica, δια του οποίου χρηματοδοτήθηκαν (2013-2016), 43 υποδομές (σε 10 τομείς), επενδύσεις που πρόσφεραν περί τα 300 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Συνολικά αξιοποιήθηκαν περίπου 100 εκατ. ευρώ, παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια σε επενδυτικά σχέδια που προσέλκυσαν σημαντικούς ιδιωτικούς πόρους.

Οι διαχειριστές του Ταμείου Υποδομών θα λαμβάνουν τα ποσά σταδιακά και αφού τα πρώτα κονδύλια διατεθούν για επενδύσεις, θα ξεκλειδώνουν τα επόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι εκπληρώνονται. Αν κριθεί ότι ένας από τους διαχειριστές δεν κινείται ικανοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθεί ή τα κεφάλαιά του να πάνε στους άλλους δύο διαχειριστές των κεφαλαίων.