Στις 15 Ιουνίου η Αποκοπή της Επιστροφής Κεφαλαίου της ΔΕΗ με τη Διανομή Μετοχών του ΑΔΜΗΕ

0

Στις 15 Ιουνίου ορίστηκε η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου της ΔΕΗ, ενώ από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας.

Αναλυτικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε χθες ότι κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €4,60 σε €2,48 και την επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της νεοσύστατης εταιρίας ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ (αναλογία 1 μετοχή ΑΔΜΗΕ για κάθε 1 μετοχή ΔΕΗ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η Πέμπτη 15 Ιουνίου. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 16 Ιουνίου. Δηλαδή, για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου θα πρέπει να κατέχει μετοχές της ΔΕΗ ως τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης της Τετάρτης 14 Ιουνίου.

Από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος (15 Ιουνίου) θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΔΕΗ. Η ημερομηνία επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της με τη νέα ονομαστική αξία θα ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως αυτή θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής της θα είναι ελεύθερα.

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή, ενέκρινε:

-Τη διαγραφή των παραγώγων προϊόντων επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. μετά το πέρας της συνεδρίασης της 9/6/2017, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12 του Κανονισμού ΧΑ, και

-Την παύση συναλλαγών δανεισμού και αναγκαστική άσκηση θέσεων των προϊόντων “Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων” επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. την 8/6/2017, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ.