Στο ΤΕΕ το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων

0

Η δημιουργία του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει στην ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και στην ταχύτερη έκδοση αδειών.

Η δημιουργία της νέας πλατφόρμας, όπως αναφέρεται στην «Καθημερινή», προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου. Πρόκειται για ένα σύστημα «μέσω του οποίου (σ.σ.: όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση) θα χορηγούνται εφεξής οι πάσης φύσεως άδειες (δόμησης και λειτουργίας) τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών έργων».

Ως ανάδοχος του έργου υποδεικνύεται το ΤΕΕ: «Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ευρύτερη σχετική εμπειρία, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης των αδειών δόμησης (σ.σ.: το ΤΕΕ για λογαριασμό του ΥΠΕΝ), ενώ εναρμονίζεται με τη δυνατότητα ανάθεσης στο ίδιο της ανάπτυξης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη». Επίσης, «λαμβάνεται μέριμνα για τη διασύνδεση του συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών για τα έργα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του τελευταίου». Επομένως, με τις διατυπώσεις αυτές, ουσιαστικά ανατίθεται απευθείας στο ΤΕΕ όχι μόνο η αδειοδοτική πλατφόρμα, αλλά και οι άλλες δύο πλατφόρμες που συμπεριελήφθησαν στο ίδιο σχέδιο νόμου.

Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης θα συμβάλει στην οργάνωση του τρόπου έκδοσης αδειών, αφού τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ψηφιακά σε μία πλατφόρμα, ενώ θα απαλλάξει τις υπηρεσίες από την έκδοση τυπικών αδειών (που γίνονται με απλή γνωστοποίηση). Πάντως η πλατφόρμα δεν υποκαθιστά τις αδειοδοτικές αρχές (υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις κ.ο.κ.), αλλά συγκεντρώνει τις διαφορετικές άδειες κάτω από την ίδια ψηφιακή «στέγη».

Να σημειωθεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, εξετάζοντας τις ρυθμίσεις για τον Ψηφιακό Χάρτη, επισήμανε «θολά» και επικίνδυνα σημεία: για παράδειγμα, στην περίπτωση των δασικών χαρτών, η νομική δεσμευτικότητα των στοιχείων του χάρτη «εμποδίζει» ουσιαστικά το Δημόσιο να τροποποιήσει τον χαρακτήρα μιας έκτασης και «θεμελιώνει ευθύνη προς αποζημίωση».

Αντισυνταγματική χαρακτηρίζει η επιστημονική επιτροπή της Βουλής και τη ρύθμιση με την οποία μπορούν να χορηγούνται (γενικώς και αορίστως, όπως επισημαίνει) παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία για την κατασκευή κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ρύθμιση που «φωτογραφίζει» το Ελληνικό.

Με άλλη ρύθμιση στην ίδια τροπολογία αυξάνεται κατά ένα έτος η θητεία των οργάνων του ΤΕΕ που θα αναδειχθούν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.