Στο ΥΠΕΝ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μονάδα Αερίου της Κοπελούζος στην Αλεξανδρούπολη

0

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα φυσικού αερίου, Damco Energy, που ανήκει στον όμιλο Κοπελούζου, συνολικής ισχύος 622 μεγαβάτ, στην Αλεξανδρούπολη, καθώς ξεκίνησε τον περασμένο μήνα με την υποβολή στο ΥΠΕΝ της αίτησης με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου έθεσε την ΜΠΕ σε δημόσια διαβούλευση από τις 10 Ιανουαρίου ως τις 31 Μαρτίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μονάδα προορίζεται να εγκατασταθεί στη Βιομηχανική Περιοχή της Αλεξανδρούπολης και θα αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος 450 MW και μία ατμοστροβιλική 212 MW. Η καθαρή ισχύς του έργου θα ανέρχεται σε 650 MW.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ήδη άδεια παραγωγής και σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή της μονάδας θα διαρκέσει 27 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του σταθμού τοποθετείται στην αρχή του δεύτερου τριμήνου του 2022, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική του λειτουργία.