Συμβούλους για την Ανάπτυξη της Γεωθερμίας και της Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας στην Τουρκία Αναζητά η ΕΤΑΑ

0

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ζήτησε από εξέχοντες συμβούλους να καταθέσουν προτάσεις τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το συνολικό βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο γεωθερμικό και ενεργειακό δυναμικό της Τουρκίας, καθώς και τον εντοπισμό, με παράλληλη εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, για τις τρεις πιο υποσχόμενες περιοχές όπου θα μπορούσαν να κατασκευαστούν περιφερειακά ενεργειακά συστήματα, όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ

Η ανάθεση, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί μέρος του Προγράμματος της Τράπεζας για την Πρώιμη Ανάπτυξη της Γεωθερμίας από τον Ιδιωτικό Τομέα (PLUTO), με συνολική χρηματοδότηση 125 εκατ. δολαρίων, που αποσκοπεί στο να επιτρέψει στις εταιρείες ανάπτυξης γεωθερμικής ενέργειας να διερευνήσουν και να ξεκινήσουν την παραγωγή γεωθερμικών πεδίων στην Τουρκία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιστοσελίδα της τράπεζας.

Το πρόγραμμα PLUTO, το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, επικεντρώνεται, σήμερα, σε έργα γεωθερμικής παραγωγής ενέργειας, αλλά η ΕΤΑΑ προτίθεται να το επεκτείνει, ώστε να συμπεριλάβει γεωθερμικές εφαρμογές τηλεθέρμανσης και σχέδια για μεγαλύτερη χρηματοδότηση των τουρκικών πόλεων με γεωθερμικό δυναμικό.

Η μελέτη για την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις, αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και θα διαρκέσει οκτώ μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 5η Σεπτεμβρίου και το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Pre-Accession Assistance (IPA) για το 2013.

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις ή οι όμιλοι εταιρειών. Δεν τίθενται περιορισμοί, ή εθνικότητα προέλευσης, αν και θα προτιμηθούν εκείνες με σημαντική πείρα σε έργα γεωθερμικής ενέργειας και περιφερειακά ενεργειακά συστήματα, γνώση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων, έρευνα σε διάφορους κλάδους και εμπειρία από τη διεξαγωγή παρόμοιων αναλύσεων και δεδομένων και γνώση ανάλυσης στοιχείων σχετικά με το μακροπρόθεσμο outsourcing φυσικών πόρων καθώς επίσης, γνώσεις σχετικές με την αναδιάρθρωση των δημόσιων επιχειρήσεων στην Τουρκία, ή στις χώρες δραστηριοποίησης της ΕΤΑΑ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ΕΤΑΑ αναζητά επίσης, σύμβουλο ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα αξιολογήσει το αιολικό δυναμικό της Τουρκίας και θα προβεί σε έρευνα αγοράς για την τεχνολογία που κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στη χώρα.