Σύστημα τηλεθέρμανσης θα τροφοδοτείται από το νέο data center της Apple στη Δανία

0

Θερμότητα σε σπίτια της περιοχής Jutland στη Δανία θα μπορεί να προσφέρει το νέο data center της Apple στο Viborg.

Το συγκεκριμένο data center στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και θα μπορεί να τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια το τοπικό σύστημα τηλεθέρμανσης.

Το ίδιο το data center θα τροφοδοτείται από ένα σύστημα, το οποίο μετατρέπει τα αγροτικά απόβλητα σε μεθάνιο, το οποίο με τη σειρά του αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

Το συγκεκριμένο σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία της Apple με το πανεπιστήμιο Aarhus.