Σ. Φάμελλος: Ξεκινά η Προσαρμογή της Χώρας στην Κλιματική Αλλαγή

0

Σε πολιτικές προσανατολισμένες στην παράμετρο της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς στοχεύει το αναπτυξιακό σχέδιο της Εθνικής Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που συνεδρίασε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, κοινωνικών φορέων και επιστημόνων

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής συζητήθηκαν τα απαραίτητα βήματα για την προσαρμογή των πολιτικών της χώρας στην κλιματική αλλαγή. «Η διάσταση της κλιματικής αλλαγής δεν αφορά μόνο τις πολιτικές πολιτικής προστασίας του πληθυσμού, αλλά και όλες τις τομεακές πολιτικές, όπως είναι η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική της υγείας και της παιδείας, καθώς και ο τομέας των κατασκευών, η δασική προστασία και η διαχείριση των πλημμυρών κ.λπ.» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέτοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι αλλαγές που φέρνει η κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, ιδιαίτερα στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Συνεπώς, όπως είπε, επιβάλλεται η άμεση ενσωμάτωση της παραμέτρου της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα χωρικά και αναπτυξιακά σχέδια, στις κοινωνικές υποδομές και τα περιφερειακά σχέδια που θα αποτελούν και τα τοπικά εργαλεία. Διότι, «χωρίς την προσαρμογή των περιφερειακών πολιτικών στην κλιματική αλλαγή ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι για την κοινωνία της χώρας» σημείωσε.

Η Επιτροπή αποφάσισε την ανάπτυξη ειδικών πολιτικών στους τομείς της δασικής στρατηγικής και δασοπροστασίας, της διαχείρισης των πλημμυρικών παροχών και των υδατορεμάτων, της κατανάλωσης ενέργειας από υποδομές του δημοσίου τομέα, της ανθεκτικότητας των δημόσιων υποδομών, της διάβρωσης των ακτών, καθώς και τη δημιουργία υγιούς μικροκλίματος στο δομημένο περιβάλλον. Ειδικότερα, όσον αφορά τα λιμάνια, τις οδούς και τα δημόσια κτίρια, μελετάται η εισαγωγή κινήτρων με χρηματοδοτήσεις και για τον ιδιωτικό τομέα, με βάση τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής.

Από την πλευρά του, το ΥΠΕΝ παρουσίασε πρακτικές και παραδείγματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπως η εθνική στρατηγική για τα δάση, η ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.

Ο κ. Φάμελλος παρουσίασε και την προέγκριση ενός μεγάλου προγράμματος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενός Life IP, ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει αρκετές πιλοτικές δράσεις σε περιφέρειες και δήμους της χώρας.

(πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ)