Τι Σημαίνει η Απόφαση των ΗΠΑ για τους Ελληνικούς Σωλήνες

0

Χθες η εταιρεία Cenergy με επίσημη ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό υπογράμμιζε ότι η τελική απόφαση του υπουργείου εμπορίου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της έρευνας για την επιβολή εξισωτικών δασμών στις εισαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από τον Καναδά, την Ελλάδα, την Κορέα και την Τουρκία δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα

Συγκεκριμένα για την περίπτωση της χώρας μας, το υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ καθόρισε ποσοστό δασμού 9,96%, μια μια καθοριστική και ουσιώδη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές: για τις εισαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από την Ελλάδα η αρμόδια Αμερικανική υπηρεσία απεφάνθη ότι συνιστούν απειλή πρόκλησης ουσιώδους ζημιάς στην εγχώρια βιομηχανία. Αντίθετα για άλλους ανταγωνιστές η έρευνα των αμερικανικών αρχών κατέδειξε την ύπαρξη ουσιώδους βλάβης για την Αμερικανική βιομηχανία, γεγονός που εξηγεί και την ύπαρξη μεγαλύτερων δασμών.

Τι αλλάζει η απόφαση σε σχέση με τις Ελληνικές εξαγωγές σωλήνων, που πραγματοποιούνται από την Σωληνουργεία Κορίνθου της Cenergy στην Αμερικανική αγορά;

Όχι και πολλά πράγματα, αφού μέχρι τώρα ίσχυε προσωρινός δασμός 7,5%, ο οποίος μετά την απόφαση αυξάνεται στο 9,96%. Ο εξισωτικός δασμός δεν είναι οριστικός αλλά θα πρέπει να επικυρωθεί από την αρμόδια επιτροπή διεθνούς εμπορίου (ITC) του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία και θα κληθεί να αποφασίσει εάν πράγματι συντρέχουν λόγοι για την οριστική επιβολή των συγκεκριμένων δασμών. Σημειώνεται ότι ο δασμός για τους σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος δεν είναι ο μοναδικός, αφού ως χαλυβουργικά προϊόντα που είναι οι σωλήνες, επιβαρύνονται επιπλέον με τους δασμούς που ισχύουν για την εισαγωγή χάλυβα στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι στους ελληνικούς σωλήνες επιβάλλεται και δασμός 25% που ισχύει για τους ευρωπαϊκούς χάλυβες, δηλαδή το συνολικό ύψος του εισαγωγικού δασμού φτάνει το 34,96%. Πριν την απόφαση που γνωστοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα ο εισαγωγικός δασμός ήταν στο 32,5%. Δηλαδή η μικρή αυτή αύξηση, που επιβαρύνει το κόστος του προϊόντος και πληρώνεται από τους πελάτες της ελληνικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνει το σενάριο “business as usual” για τη Cenergy και τη Σωληνουργία Κορίνθου.

Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τις αποφάσεις που ελήφθησαν και για τους ανταγωνιστές των ελληνικών εξαγωγών. Για τις καναδικές εξαγωγές σωλήνεων το συνολικό ύψος των εξισωτικών δασμών (για τον χάλυβα και τους σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος) φτάνει το 55%, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους τουρκικούς σωλήνες (50% δασμός για το χάλυβα και 5% για τους σωλήνες). Για τους σωλήνες που εισάγονται από την Κορέα, υπάρχει quota που ορίζεται από τις εισαγωγές της προηγούμενης χρονιάς (σε περίπτωση που ξεπεραστούν τότε επιβάλλεται ο εξισωτικός δασμός), που δυσχεραίνει τον εμπορικό προγραμματισμό.

Και βέβαια για τις εισαγωγές από Κίνα και Ινδία, οι τεράστιοι δασμοί που ισχύουν για τις εισαγωγές χάλυβα (από 50% έως 500%), καθιστούν αδύνατες τις εξαγωγές σωλήνων στις ΗΠΑ από τις συγκεκριμένες χώρες.

Στην πράξη δηλαδή, οι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης δε διαφοροποιούν το τοπίο στην αμερικανική αγορά, όπου μάλιστα η Σωληνουργεία Κορίνθου, εμφανίζει και ένα ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: παράγει ειδικά προϊόντα (μεγάλο πάχος και διαμέτρημα σωλήνα μεγάλης αντοχής) που δεν είναι διαθέσιμα από Αμερικανούς παραγωγούς. Την ίδια στιγμή, η ολοένα αυξανόμενη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα τεράστια σχιστολιθικά πεδία, δημιουργεί νέες ανάγκες για υποδομές μεταφοράς ενέργειας και διασύνδεση μέσω αγωγών, των περιοχών που παράγεται πετρέλαιο και αέριο, με τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης ή εξαγωγών ενέργειας των ΗΠΑ.

Είναι τέτοια η ζήτηση που αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα χρόνια δε θα μπορεί να καλυφθεί από έναν ή δύο παραγωγούς, αλλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για εισαγωγές σημειώνουν πηγές της αγοράς. Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική βιομηχανία με όπλο το αξιόπιστο εμπορικό δίκτυο και τα ποιοτικά υψηλών απαιτήσεων προϊόντα της φιλοδοξεί να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική και να έχει ισχυρή παρουσία σε μια τόσο δύσκολη και απαιτητική αγορά όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.