Το Διαχρονικό Πρόβλημα Της Ενεργειακής Φτώχειας – Τι Δείχνουν Τα Στοιχεία

0

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση στην ενέργεια. Ο διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι τουλάχιστον 1,3 δισ. άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλυτές κάνουν λόγο για πάνω από 50 εκατ. νοικοκυριά. Σε παλιότερη έκθεση με τίτλο: Fuel poverty in Greece: Quantitative analysis and implications for policy στην Ελλάδα το 2016, το 1-2,7% των θανάτων που καταγράφονταν ετησίως στην Ελλάδα οφειλόταν στην ενεργειακή φτώχεια.

Στη μελέτη με τίτλο ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα – πολιτικές εξελίξεις και προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπισή της, που εκπόνησε πρόσφατα το ίδρυμα Χάϊνριχ Μπελ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης • Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων & Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων γίνεται αναφορά σε μια έρευνα που διενέργησε το INZEB με το ίδρυμα Χάϊνριχ Μπελ την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου του 2018, όπου παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία. Ειδικότερα, το 39,5% των ερωτηθέντων της έρευνας θεωρεί ότι είναι πολύ ή αρκετά εξοικειωμένος/η με την έννοια της ενεργειακής φτώχειας, το 56,2% των ερωτηθέντων απάντησε πως η κατοικία του δεν διέθετε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους, το 30,2% των ερωτηθέντων απάντησε πως νιώθει, πολύ συχνά έως συχνά, άβολα λόγω του κρύου και της ζέστης. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία της έρευνας που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη μελέτη.

Για τους συντάκτες της μελέτης «η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε ενεργειακά σχήματα με σκοπό την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας». Το πρώτο βήμα προσθέτουν έγινε με το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων. Παράλληλα, υποστηρίζουν πως θα πρέπει να εκπονηθεί ένας οδικός χάρτης για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, να τεθούν στόχοι με βάση μετρήσιμους δείκτες για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και να ενισχυθεί ο ρόλος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ενεργειακής φτώχειας.

Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που εκπονήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση προβλεπόταν η δρομολόγηση της βελτίωσης του κοινωνικού τιμολογίου, η εξέταση της δυνατότητας εισαγωγής της «ενεργειακής κάρτας» ως μέτρο ενίσχυσης των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς και στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα. Στο αρχικό κείμενο αναφερόταν ότι «περίπου το 29% του συνολικού πληθυσμού εμφανίζεται μη ικανό να θερμάνει ικανοποιητικά την κατοικία του, ενώ για την περίπτωση του οικονομικά ευάλωτου πληθυσμού το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στα επίπεδα του 50% το έτος 2016». Πλέον στο νέο ΕΣΕΚ, στόχος είναι είναι «να υπάρξει μείωση κατά τουλάχιστον 50% των σχετικών δεικτών αποτύπωσης της ενεργειακής ένδειας μέχρι το έτος 2025 και μέχρι το έτος 2030 αυτό το ποσοστό να έχει μειωθεί κατά 75% σε σχέση με το έτος 2016 και να είναι αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση».