Το Πολυτεχνείο Κρήτης Μεταξύ των Κορυφαίων στον Kλάδο Πετρελαίου

0

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμπεριλαμβάνεται στα 35 καλύτερα πανεπιστήμια σε παγκόσμιο επίπεδο για την τομέα του πετρελαίου, καταλαμβάνοντας την 31η θέση της λίστας που δημοσίευσε το περιοδικό CEOWORLDMagazine.

Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων έγινε βάσει έξι κριτηρίων ποιότητας: την ακαδημαϊκή φήμη, την επιλεξιμότητα, το ποσοστό απορρόφησης από την αγορά εργασίας, την ανατροφοδότηση από τον εργοδότη, την εξειδίκευση και τη διεθνή φήμη και επιρροή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κυριαρχούν με τα πανεπιστήμιά της να καταλαμβάνουν τις 15 από τις 35 θέσεις, ενώ ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία με έξι πανεπιστήμιά της να περιλαμβάνονται στη λίστα των 35. Η Κίνα εκπροσωπείται από τέσσερα πανεπιστήμια, από δύο πανεπιστήμια έχουν Ινδία και Νορβηγία, ενώ Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ολλανδία έχουν από ένα.