«Τρέχουν» οι ΔΕΗ Ανανεώσιμες-Δύο Έργα ΑΠΕ σε Μεγαλόπολη και Πτολεμαΐδα

0

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες «τρέχουν» την υλοποίηση του πενταετούς πλάνου ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, το οποίο προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 1,5 GW μέχρι το 2024. Ήδη από τη Δευτέρα δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου στη Μεγαλόπολη, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή του μεγάλου cluster φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 230MW εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα.

Το ΔΣ της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» ενέκρινε κατ’ αρχήν τους βασικούς όρους δυνητικής συμφωνίας με τη Motor Oil για την ανάπτυξη και κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 100 MW. Πρόκειται για έργο που θα αναπτυχθεί σε νησιωτική περιοχή της χώρας και, για να υλοποιηθεί, απαιτείται η δημιουργία ηλεκτρικής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Οι εργασίες κατασκευής του Mega Φ/Β Project στην Πτολεμαΐδα, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ευρώπη και προπομπός της απολιγνιτοποίησης – δίκαιης μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία, ξεκίνησαν στις 24 Ιουλίου και τα έργα υποδομής των πρώτων 15 MW υλοποιεί η ανάδοχος εταιρεία METKA EGN. Εντός του Αυγούστου ολοκληρώνεται η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής επιπλέον 15 MW με την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΡΝΑ και οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος του Mega Φ/Β Project, ισχύος 200 MW, οι πρώτες εργασίες θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Τα πρώτα 30 MW πρόκειται να συνδεθούν στο δίκτυο το γ΄ τρίμηνο 2021, ενώ συνολικά το project θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της ΔΕΗΑΝ και του ομίλου ΔΕΗ, στην οποία θα απασχοληθούν, στη φάση μόνο της κατασκευής, πάνω από 300 εργαζόμενοι, ενισχύοντας έτσι την οικονομία της τοπικής κοινωνίας.

Σχετικά με την κατασκευή του φωτοβολταϊκού έργου της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στη Μεγαλόπολη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30,7 εκατ. ευρώ και η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με ηλεκτρονική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, τα έργα πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση, καθώς και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού των δύο πάρκων και του υποσταθμού. Το έργο της Μεγαλόπολης είναι μια συστοιχία δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 50 MW, το ένα ισχύος 11 MW και το δεύτερο 39 MW.

Με τους ρυθμούς που προχωρεί η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», εκτιμάται ότι μέχρι το β΄ τρίμηνο του 2021 θα έχει ξεπεράσει τα 250 MW σε εγκατεστημένη ισχύ, καλύπτοντας κατά το ήμισυ τον στόχο για τους πρώτους 36 μήνες που έθεσε η διοίκηση του κ. Κωνσταντίνου Μαύρου με την ανάληψη των καθηκόντων της. Για την υλοποίηση του πενταετούς πλάνου εγκατεστημένης ισχύος 1,5 GW, η θυγατρική της ΔΕΗ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (ΜοU) με μεγάλες διεθνείς εταιρείες του κλάδου (RWE, EDP Renewables, Masdar Taaleri), ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για συνεργασία και με ελληνικούς ομίλους.

Η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» διαθέτει άδειες για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 6 GW, εκ των οποίων τα 2 GW στα ορυχεία της Κοζάνης για την ανάπτυξη των οποίων έχει υπογράψει MoU με τη γερμανική RWE. H πορεία αυτών των έργων συναρτάται άμεσα με την εξέλιξη του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2020.