Τσίπρας: Κοινοποιούμε αίτημα στην Κομισιόν για 3ετή παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας

0

Ειδική αναφορά στο ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών, με τη δέσμευση ότι σύντομα η κυβέρνηση θα κοινοποιήσει αίτημα για την παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας για τρία χρόνια, έκανε απόψε, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας:

{«Στο πάγιο αίτημά σας, στο πάγιο αίτημα των βιομηχανιών για την ακριβή ενέργεια, που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, έγιναν σημαντικές αλλαγές.

Καταργήσαμε ήδη από πέρυσι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή και τον μειώσαμε  για τη βιομηχανική παραγωγή.

Θέσαμε σε ισχύ το μέτρο της «Διακοψιμότητας» που περιορίζει τα ενεργειακά κόστη των  ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αύξηση των εξαγωγών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με άμεσα οφέλη στην εθνική οικονομία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην παράταση του μηχανισμού της Διακοψιμότητας για ακόμη 3 έτη, κοινοποιώντας πολύ σύντομα και το σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις άμεσες ενέργειές μας εντάσσεται και η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, σε πλήρη συμφωνία και εναρμόνιση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετηθεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το θετικό αντίκτυπο για το τελικό κόστος ενέργειας των επιχειρήσεων, και δη των ενεργοβόρων, πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχετικό σχέδιο αναμόρφωσης.

Τέλος, τίθεται σε εφαρμογή εντός του 2018 το νέο μοντέλο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο Target Model.

Το νέο μοντέλο θα διαμορφώσει πιο ανταγωνιστικές τιμές, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντισταθμίζουν και να ελέγχουν πλήρως τα ενεργειακά τους κόστη, συμμετέχοντας οι ίδιες στην αγορά και συνάπτοντας διμερείς συμβάσεις με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης εξασφαλίσαμε, στα μέτρα τα οποία αναφέρθηκα της αύξησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2019 έως το 2021, τα 100 εκατομμύρια από αυτά να πηγαίνουν κάθε χρόνο στοχευόμενα για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων βιομηχανιών, που θα εξασφαλίσουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους παραγωγής».