Φθηνότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου τα ελληνικά οικιακά τιμολόγια ρεύματος

0

Χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρισμού στη χώρα μας, καθώς πέρυσι η Ελλάδα ήταν η 11η ακριβότερη χώρα στο σχετικό κατάλογο. Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Νίκος Μπουλαξής, από το βήμα της ΔΕΘ και τη σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε η Αρχή.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν σαφώς περιθώρια βελτίωσης, ιδίως στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ειδικότερα σε ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, είναι όμως γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αισθητή μείωση, τόσο στο ανταγωνιστικό σκέλος, όσο και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Έμφαση έδωσε ο κ. Μπουλαξής στο γεγονός ότι στο ανταγωνιστικό σκέλος, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους πρωτογενούς ενέργειας (κυρίως του φυσικού αερίου), όσο και με την υποβοήθηση από ρυθμιστικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα αυτό (μείωση κόστους μηχανισμών), έγιναν εφικτές σημαντικές εκπτώσεις 15-25%, σε σχέση με τα τιμολόγια του 2015, με αξιόλογες διαφοροποιήσεις μεταξύ των προμηθευτών.