Χαρτογράφηση 419 Περιοχών Natura

0

Στην κάλυψη του συνόλου των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (100%, 446 περιοχές), ενώ έως σήμερα καλύπτονται οι 116 από τις 419 περιοχές (ποσοστό 27,7%), στοχεύει μεταξύ άλλων το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Αυτό θα καταστεί εφικτό αφενός με την επέκταση των περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων 28 ΦΔΠΠ και αφετέρου με την ίδρυση επτά νέων ΦΔΠΠ. Η μόνη περιοχή που προς το παρόν δεν εντάσσεται σε ΦΔΠΠ είναι η χερσόνησος του Άθωνα, για την οποία προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση, που θα υλοποιηθεί εντός του 2018.

Ειδικότερα με το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ρυθμίζεται η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ στο 100% των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Συγκροτούνται μικρότερα και αποδοτικότερα σχήματα διοίκησης (επταμελή Δ.Σ.).

Συγκρότηση φορέων

Επίσης συγκροτούνται Φορείς Διαχείρισης για περιοχές με μεγάλο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, π.χ. για τον Θερμαϊκό και τον Αμβρακικό Κόλπο (διεύρυνση ορίων υφιστάμενων φορέων), τον Κορινθιακό Κόλπο και τις νησιωτικές προστατευόμενες περιοχές (όπου η ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής ερμηνείας και οικοτουρισμού μπορεί να παράξει νέο τουριστικό προϊόν και να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο) και δίνεται η δυνατότητα σύστασης συμβουλευτικών επιτροπών για την υποβοήθηση του έργου των Δ.Σ. και των ΦΔΠΠ συνολικά.

Οι αρμοδιότητες

Επικαιροποιείται το έργο των ΦΔΠΠ και οι αρμοδιότητες των διοικητικών τους συμβουλίων, με έμφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και ενεργοποίησης της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία, εποπτεία και διαχείριση.

Οι πόροι

Ακόμη, εξασφαλίζονται πόροι για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ, για πρώτη φορά από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, αλλά και η πρόσβασή τους σε ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία και σε τοπικούς αναπτυξιακούς και ανταποδοτικούς πόρους και τίθενται διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού και του έργου των ΦΔΠΠ συνολικά, σε ετήσια βάση, ενώ ρυθμίζονται εκκρεμότητες επί οργανωτικών ζητημάτων και της λειτουργίας των ΦΔΠΠ (σχετικά με το ωράριο των εργαζομένων, την κάλυψη οδοιπορικών κ.ά.).

Συμβασιούχοι

Στηρίζεται η εργασία των συμβασιούχων των ΦΔΠΠ με παράταση των συμβάσεών τους ως την προκήρυξη διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για οχτάμηνες συμβάσεις (εντός του 2018), με στόχο την προκήρυξη διαγωνισμών για θέσεις αορίστου χρόνου εντός του 2019 με πλήρες οργανόγραμμα για όλους τους φορείς και περιγράμματα θέσεων.

(Πηγή: «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»)