«Χείρα Βοηθείας» στο Περιβάλλον με Φυσικό Αέριο

0

Οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για το 2030( μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27% τουλάχιστον κλπ) καθιστούν ως βασική προτεραιότητα των εθνικών πολιτικών την εξάλειψη των παραγόντων που οδηγούν στην κλιματική επιδείνωση. Πρώτος στόχος των κυβερνήσεων είναι να «χτυπήσουν» τα ενεργοβόρα και ρυπογόνα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, τη βιομηχανία και τον κτιριακό τομέα. Ως σημαντικό όπλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής «αναδεικνύεται» το φυσικό αέριο το οποίο αποτελεί τη γέφυρα για ακόμα πιο καθαρές λύσεις στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα τοπικό πρόβλημα όλης της Ευρώπης και του βόρειου ημισφαιρίου. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκλύονται σε μία χώρα ενδέχεται να μεταφερθούν στην ατμόσφαιρα και να επιδεινώσουν ή να καταστήσουν κακή την ποιότητα του αέρα σε μια άλλη περιοχή.

Τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το τροποσφαιρικό όζοναναγνωρίζονται πλέον κατά κανόνα ως οι τρεις σημαντικότεροι ρύποι από την άποψη των επιπτώσεων για την υγεία. Η μακροχρόνια και οξεία έκθεση σε αυτούς τους ρύπους ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις κυμαινόμενης βαρύτητας για την υγεία, από προσβολή του αναπνευστικού συστήματος έως πρόωρο θάνατο. Περίπου 90% του ευρωπαϊκού αστικού πληθυσμού εκτίθεται σε συγκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν τα όρια ποιότητας του αέρα τα οποία κρίνονται επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.

Το φυσικό αέριο καλύπτει πλήρως τα πλέον αυστηρά περιβαλλοντολογικά πρότυπα που απαιτούνται από τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς υγιεινής και ασφάλειας.

Με τη χρήση του φυσικού αερίου, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και καταναλωτές, χτυπούν στην «καρδιά» του προβλήματος της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Και ο τρόπος είναι απλός: ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους το φυσικό αέριο.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες όπου η ομάδα υπεράσπισης του κλίματος «Carbon Brief» δήλωσε πρόσφατα ότι το φυσικό αέριο είναι ο κύριος λόγος μείωσης των εκπομπών των ρύπων στην αμερικανική ήπειρο. Ο λόγος είναι η μεγαλύτερη χρήση του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2005, που επέφερε μείωση των εκπομπών κατά 14%. Σύμφωνα με την Carbon Brief, η συνεισφορά του φυσικού αερίου στη μείωση αυτή είναι κατά 50% μεγαλύτερη από αυτή της αιολικής και ηλιακής ενέργειας μαζί.

Οι μεταφορές φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τους ρύπους παγκοσμίως και το φυσικό αέριο κίνησης αποτελεί το «μέσον» με το οποίο επιχειρείται περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν τα συμβατικά καύσιμα.

Οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς της βενζίνης και 35% λιγότερο από αυτούς του πετρελαίου. Να σημειωθεί ότι το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί ένα από τα αέρια που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.

Σε σύγκριση με αυτούς της βενζίνης, οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο επιτυγχάνουν 95% μείωση στις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, 80% μείωση στις εκπομπές υδρογονανθράκων και 30% μείωση στα οξείδια του αζώτου. Επίσης,το φυσικό αέριο δεν περιέχει θείο, σωματίδια, ίχνη μετάλλων και τοξικά πρόσθετα μολύβδου ή βενζολίου που είναι ιδιαίτερα καρκινογόνα.

Τα οφέλη που παρουσιάζει η χρήση του φυσικού αερίου κατέστησαν την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας πολιτική προτεραιότητα, καθώς:

  • διευρύνονται οι πηγές προμήθειας πρωτογενών μορφών ενέργειας με απώτερο στόχο την ασφάλεια της τροφοδοσίας και την μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο
  • μειώνονται τα λειτουργικά κόστη που επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό
  • συμβάλλει σημαντικά στην περιβαλλοντική προστασία, δεδομένων τόσο των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου όσο και αυτών σε τοπικό επίπεδο ( όξινη βροχή, αιθαλομίχλη, κλπ)
  • βελτιώνεται η ευστάθεια του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιόδους ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας

Με τη χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων, προστατεύεται το περιβάλλον και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πόλεων.

• Με την υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις αποφεύγονται οι απώλειες ενέργειας κατά την μετατροπή των καυσίμων σε ηλεκτρική ενέργεια και στην μετέπειτα μεταφορά της στην κατανάλωση.

• Η χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 52-58% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, σε σημαντικά μικρότερη έκταση γης και με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης που εξυπηρετεί την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει σημαντική θετική επίδραση στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, δεδομένου ότι βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.