Χύδην Ξηρό Φορτίο και Αργό Πετρέλαιο Μεταφέρει ο Ελληνόκτητος Στόλος

0

Οι Έλληνες εφοπλιστές μεταφέρουν, κυρίως, χύδην ξηρό φορτίο και αργό πετρέλαιο και λιγότερο εμπορευματοκιβώτια και υγροποιημένο αέριο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, το 48,57% του ελληνόκτητου στόλου αποτελείται από πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 36,12% από πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Στον αντίποδα, μόλις το 6,22% είναι πλοία μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου, 5,57% πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 2,7%, πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων.

Συνολικά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 31,99% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, το 23,12% του παγκόσμιου στόλου πλοίων χύδην ξηρού φορτίου, το 15,17% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παραγώγων πετρελαίου και το 8,25% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 21% του παγκόσμιου στόλου σε dwt.

Συγκεκριμένα, ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον κόσμο, με 4.936 πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 389,69 εκατομμυρίων τόνων (dwt) και παρουσιάζει – σε σχέση με το προηγούμενο έτος – αύξηση περίπου 6,63%.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες υπερδιπλασίασαν τη μεταφορική ικανότητα του στόλου τους στη χρονική περίοδο 2007-2018.

Ωστόσο, το ελληνικό νηολόγιο αριθμεί μόλις 720 πλοία (άνω των 1.000 gt), των οποίων η χωρητικότητα ανέρχεται σε 39,61 εκατομμύρια gt.