«Άλμα» 19% στον Τζίρο της Βιομηχανίας τον Μάιο

0

Με διψήφιους ρυθμούς «τρέχει» ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στηρίζοντας την ανάκαμψη της οικονομίας.

Αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαΐου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2016, παρουσίασε αύξηση 19% έναντι μείωσης 13,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαΐου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 9,1%.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2016 – Μαΐου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, παρουσίασε αύξηση 8,4%, έναντι μείωσης 13,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 19% τον μήνα Μάιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2016, προήλθε:
1) Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
– Αύξηση κατά 31,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
– Αύξηση κατά 18,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών.Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη, μη μεταλλικών ορυκτών, βασικών μετάλλων.
2) Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
– Αύξηση κατά 14,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
– Αύξηση κατά 25,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.