Σταθμό Ανεφοδιασμού LNG θα Κατασκευάσει η Γερμανία

0

Σταθμό ανεφοδιασμού LNG θα κατασκευάσει κοντά στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Αμβούργου στον ποταμό Έλβα η Γερμανία η οποία και θα εισέλθει στο club των χωρών της Β. Ευρώπης που προωθούν το συγκεκριμένο καύσιμο για πλοία.

Ο βασικός σχεδιασμός είναι σε προχωρημένο στάδιο καθώς η European Commission έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά ως προς τα θέματα που αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού.

Το εγχείρημα «πατάει» σε ένα joint venture στο οποίο συμμετέχουν οι εταιρίες Gasunie, Oiltanking και η Royal Vopak που έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο.

Με βάση τα στοιχεία μετά την εκπόνηση των μελετών βιωσιμότητας και γενικών σχεδιασμών το joint venture θα προχωρήσει στην κατασκευή του multi-service LNG terminal που θα είναι το πρώτο στη Γερμανία η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την επέκταση του Nord Stream 2 Pipeline με τον οποίο θα μεταφερθεί φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω της Βαλτικής.