Με τον … Αραμπά η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα

0

Σε τελική εξεργασία βρίσκεται η σύνταξη του προσχεδίου του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής για την ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων, προκειμένου να υποβληθεί άμεσα προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινούμενων οχημάτων και των πλωτών μέσων. Στόχος είναι η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών (π.χ. φυσικού αερίου) καθώς και ο σχεδιασμός για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων, όπως είναι τα σημεία φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και πρέπει να …τρέξει τις διαδικασίες καθώς υποχρεούται στην υποβολή προς την Κομισιόν εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής, ανά τριετία, αρχής γενομένης από τις 18/11./2019. Σε αυτές θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις του αριθμού των οχημάτων που κάνουν χρήση εναλλακτικών καυσίμων έως το 2020, 2025 και 2030, το επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κλπ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρεται σε έγγραφο (αρ. πρωτ. 34908/2545) της διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

– την αποτύπωση των υφιστάμενων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και των δικτύων διανομής και τροφοδοσίας στη χώρα μας καθώς και την εκτίμηση για την ανάπτυξη νέων υποδομών για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών

– τη διερεύνηση των μελλοντικών αναγκών της αγοράς για τις διάφορες μορφές εναλλακτικών καυσίμων, σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη τεχνολογία, το κόστος επένδυσης, συντήρησης και λειτουργίας των διαφόρων τεχνολογιών κλπ.

– την εκτίμηση της επίδρασης από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, στον περιορισμό της εξάρτησης της χώρας μας από την εισαγόμενη ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της οικονομίας κλπ.

– την αποτύπωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική ασφάλειας κλπ) στην εκπαίδευση και πιστοποίηση του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού, στην τιμολόγηση των καυσίμων καθώς και στη διερεύνηση της ανάγκης για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Έρχονται 90 αστικά λεωφορεία από τον ΟΑΣΑ με εναλλακτικά καύσιμα

Η Οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ενσωματώθηκε πλήρως και εγκαίρως στο εθνικό δίκαιο της χώρας μας με τον νόμο 4439, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο. Σε αυτόν υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση των επιτρεπόμενων χώρων εγκατάστασης συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είχαν ήδη θεσμοθετηθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από το 2015. για την εγκατάσταση σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Όπως στον νόμο προβλέπεται η τροποποίηση της ΚΥΑ ώστε να επιτρέπεται, επιπλέον, η εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης (σε κτίρια), σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κλπ. Η συγκεκριμένη τροποποίηση της ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ και της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπάρχει σχέδιο ανανέωσης σημαντικού ποσοστού εκ του υφιστάμενου στόλου των αστικών λεωφορείων, τόσο για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκής, όσο και στις υπόλοιπες αστικές περιοχές της χώρας (αστικά ΚΤΕΛ). Το πρώτο βήμα θα είναι η ένταξη 90 νέων αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΑ στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΠΕΠ Αττικής, τα οποία θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Παράλληλα το υπουργείο Υποδομών, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του, έχει αιτηθεί και δεσμεύσει έως σήμερα 80.000.000 ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για περαιτέρω ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΑ.

Σήμερα, τα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 3,5% του συνόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, συμπεριλαμβανομένων και όσων χρησιμοποιούν συνδυασμό συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, όπως αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο.