Αύξηση 43 MW στην Εγκατεστημένη Ισχύ ΑΠΕ τον Απρίλιο

0

Κατά 43 MW αυξήθηκε τον Απρίλιο η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

Η ισχύς των αιολικών πάρκων αυξήθηκε κατά 43 σε 2.097 MW και των μονάδων βιοαερίου-βιομάζας κατά 1 σε 59 MW.

Στα φωτοβολταϊκά, η εγκατεστημένη ισχύς είναι σταθερή από τον περασμένο Δεκέμβριο σε 2.094 MW, ενώ και και στις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες δεν υπάρχουν αξιόλογες μεταβολές τους τελευταίους μήνες.