Αύξηση 7,2% στη Βιομηχανική Παραγωγή το Πρώτο Τετράμηνο του Έτους

0

Αύξηση 1% σημείωσε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ταυτόχρονα ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, παρουσίασε αύξηση 7,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, παρουσίασε μείωση 2,6%.

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,0% τον μήνα Απρίλιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2016, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1) Από την αύξηση:

– Κατά 13,2% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

– Κατά 0,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

– Κατά 3,7% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2) Από τη μείωση:

– Κατά 3,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Αύξηση 18,4% της ηλεκτροπαραγωγής στο τετράμηνο

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 7,2% της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1) Από την αύξηση:

– Κατά 12,7% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.

– Κατά 4,4% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

– Κατά 18,4% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

2) Από τη μείωση:

– Κατά 0,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.