Περιήγηση: Ειδήσεις

Ειδήσεις

Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής. Το επίπεδο ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προσδιορίζεται από την εθνική ενεργειακή πολιτική και τις συμβατικές δεσμεύσεις και στόχους της χώρας. Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην τελευταία έκδοση της κλαδικής μελέτης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» της ICAP Group. Στον τομέα παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, καθεμιά εκ των οποίων αποτελεί συνήθως μια αυτόνομη εταιρεία, συχνά θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρατηρείται τάση συγκέντρωσης δραστηριοτήτων κάποιων ομίλων (δι’ απορροφήσεως θυγατρικών εταιρειών από μία…

Κατά την επίσκεψη στον πρωθυπουργό, οι Κινέζοι δεσμεύτηκαν για αξιοποίηση ελληνικού εργατικού δυναμικού στην κατασκευή του ΑΗΣ Μελίτη για αυστηρή τήρηση της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών κανόνων Στο επόμενο στάδιο προχωρά η συνεργασία της ΔΕΗ με τον κινεζικό όμιλο China Machinery Engineering Coorporation -CMEC, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ των δύο εταιρειών την περασμένη εβδομάδα. Κύκλοι προσκείμενοι στη διοίκηση της ΔΕΗ σημειώνουν ότι εντός των επομένων ημερών θα διευκρινιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη σύσταση κοινής επιτροπής η οποία θα “τρέξει” το έργο. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες επισκέψεις από την κινεζική πλευρά,…

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.294.118 Euro και αφορά έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος (‘Αξονες Προτεραιότητας 2 και 3 και Ειδικοί Στόχοι 2.1., 3.2., 3.3. & 3.4.). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2016. Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-cyprus.eu και συγκεκριμένα στην…

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στην διαχείρισή τους Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016 η με αριθμ. Οικ. 43942/4026 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει». Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά…

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων Η Συμφωνία των Παρισίων […] θεωρείται ότι δημιουργεί ένα διαρκές, δεσμευτικό και διαφανές νομικό καθεστώς, όπου όλες οι χώρες της γης αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων, την παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές σύγχρονες απειλές για τη…

Διστακτικοί στο ενδεχόμενο να προχωρήσουν στην απόκτηση μειοψηφικού πακέτου στο ΔΕΣΦΑ χωρίς να συμμετέχει μετοχικά στο σχήμα και η εταιρεία Socar, εμφανίστηκαν χθες οι Ιταλοί της εταιρείας Snam, οι οποίοι κλήθηκαν στην Αθήνα να συζητήσουν πιθανές λύσεις στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην αποκρατικοποίηση της εταιρείας δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη κάποιας συμβιβαστικής λύσης για την ολοκλήρωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ. Το διαφαινόμενο ναυάγιο, πάντως, έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των δανειστών, οι οποίοι θυμίζουμε ότι στις συζητήσεις που είχαν την περασμένη εβδομάδα για τις ενεργειακές εκκρεμότητες με το ΥΠΕΝ, έθεσαν θέμα υπενθυμίζοντας ότι…

Με τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ στη Βουλή αλλάζει η χρονική αλληλουχία των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης του ΑΔΜΗΕ. Έτσι, πλέον με τη νέα ρύθμιση η πώληση του 24% σε στρατηγικό επενδυτή μπορεί να γίνει πριν την παραχώρηση στους μετόχους της ΔΕΗ των μετοχών που θα κατέχει στην Εταιρεία Συμμετοχών. Πηγή: www.energia.gr

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Απόφασής της αναφορικά με την 1η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, θέτει σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα, όπως καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το υπ΄ αρ. 097547/19.9.2016 έγγραφο (ΡΑΕ Ι-211603/20.9.2016): Κωδικοποιημένο Σχέδιο 1ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης (Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ, 19 Σεπτεμβρίου 2016) με εντοπισμένες τις αλλαγές σε σχέση με τον Ισχύοντα Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ. Σχέδιο Τιμολογίων Χρήσης ΕΣΦΑ για την περίοδο 2017-2020 (Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ, 19 Σεπτεμβρίου 2016) σύμφωνα…

Η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Τεμενούζκα Πέτκοβα, τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας με τον ΙGB. Ως εκ τούτου, είναι κομβικό να επιτύχει ο δεύτερος γύρος των market tests και να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου εντός των επομένων μηνών. Η Βουλγαρία δίνει μεγάλη σημασία στο έργο, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να αποκτήσει η χώρα κι άλλες πηγές φυσικού αερίου, πέραν της Ρωσίας. Η υπουργός σημείωσε ότι «η κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας της χώρας δουλεύουμε υπό στενή συνεργασία για να πετύχουμε τη διαφοροποίηση στις ενεργειακές προσβάσεις της χώρας», όπως μεταδίδουν βουλγαρικά μέσα…

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη της Ulrike Andres στη θέση της νέας Διευθύντριας Εμπορικών & Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Ulrike έχει υπηρετήσει σε σειρά υψηλά ιστάμενων διοικητικών θέσεων στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ έρχεται στον TAP προερχόμενη από την Transalpine Pipeline Group –τη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς αργού πετρελαίου στην Ευρώπη, της οποίας ο αγωγός συνδέει την Τεργέστη με 8 κεντρικά ευρωπαϊκά διυλιστήρια– όπου διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος για περισσότερα από 5 χρόνια. Πριν από αυτό, η Ulrike κατείχε πολλαπλές υψηλόβαθμες θέσεις εργαζόμενη –μεταξύ άλλων– για τις Shell και…

Συμφωνία στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε μια πλειάδα πολιτικών για τα ακίνητα και την αγορά γης προέκυψε σήμερα κατά την πρώτη μέρα εργασιών διεθνούς συνεδρίου μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των εργασιών του διήμερου συνεδρίου με τίτλο: «Βιώσιμες Αγορές Ακινήτων – Πολιτικό Πλαίσιο και Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις», που συνδιοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), η Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων (FIG) και η Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD BANK), ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για ένα «αναπτυξιακό σοκ» της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη γη και τα ακίνητα. Συγκεκριμένα ο Γιώργος Στασινός, αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη…

Συνολικά έσοδα από 5 μέχρι 6 δισεκατομμύρια ευρώ από το οικόπεδο «Αφροδίτη» για την περίοδο 2022-2032, αναμένει η Κυβέρνηση Συνολικά έσοδα από 5 μέχρι 6 δισεκατομμύρια ευρώ από το οικόπεδο «Αφροδίτη» την περίοδο 2022-2034, αναμένει η Κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, τα έσοδα υπολογίζονται σε περίπου 500-600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών αφορά τη δημιουργία Ταμείου Υδρογονανθράκων. Ακόμη, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως τα χρήματα που θα εισπράξει η Κυβέρνηση, τους επόμενους 2-3 μήνες, ως μπόνους από τις εταιρείες για τον τρίτο…

Αρχίζει σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση για τη λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων με πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου της κυπριακής ΑΟΖ. Στο κείμενο των κανονισμών <http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/363298/sti-vouli-o-tropos-leitourgias-tou-tameiou-ydrogonanthrakon>, που θα ορίζουν τη λειτουργία του αποκαλούμενου και Ταμείου Υδρογονανθράκων, δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, γίνεται η σύνδεση των εσόδων, που θα προκύψουν, με την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Σημειώνεται ότι η δημιουργία του Ταμείου υπήρξε μνημονιακή υποχρέωση. Η Κυβέρνηση, ωστόσο, δεν προχώρησε στη δημιουργία του νωρίτερα. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κλήθηκαν να παραστούν ο ΥΠΟΙΚ, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας…

Στην Αθήνα θα βρίσκονται αύριο σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της  Snam, της εταιρείας που διαχειρίζεται το ιταλικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο ιταλός διαχειριστής έχει εμπλακεί στη διαδικασία πώλησης του 66% του ΔΕΣΦΑ, μετά την έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην εταιρεία Socar του Αζερμπαϊτζάν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίσκεψη των Ιταλών σχετίζεται με την εν εξελίξει προσπάθεια να διασωθεί η πώληση του ΔΕΣΦΑ την ύστατη στιγμή, μετά τα προβλήματα που ανέκυψαν από την ψήφιση τροπολογίας το καλοκαίρι που οδηγούσε σε περιορισμό των προς ανάκτηση από το ΔΕΣΦΑ ποσών από παρελθοντικές…

Η βρετανική παραγωγή στη Βόρεια Θάλασσα θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι το 2018. Ξανά σε λειτουργία πρότζεκτς που δε λειτουργούσαν τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Εξακολουθούν να αποδίδουν οι επενδύσεις που έγιναν πριν την πτώση τιμών. Ανθεκτική παρά τη βουτιά του πετρελαίου αποδεικνύεται η Βόρεια Θάλασσα. Παρότι οι πετρελαιοπαραγωγοί της περιοχής υποτίθεται ότι θα ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων θυμάτων της μάχης του ΟΠΕΚ για μερίδιο αγοράς, οι υψηλού κόστους και μεγάλες σε ηλικία εγκαταστάσεις τους αποδεικνύονται ιδιαίτερα παραγωγικές. Η παραγωγή πετρελαίου και συμπυκνώματος φυσικού αερίου πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται στο βρετανικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας μέχρι το 2018, καθώς ξαναρχίζουν…

Την κάλυψη των αναγκών της πόλης του Λος Άντζελες με ενέργεια σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα στις «συμβατικές» πηγές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ανέλαβε η Tesla Motors του Elon Musk, δημιουργώντας -σταδιακά- το μεγαλύτερο Gigafactory στον κόσμο! Πρόκειται με λίγα λόγια για μια τεράστια μπαταρία η οποία θα μπορέσει να καλύψει σε περίπτωση ανάγκης τις ενεργειακές ανάγκες 2.500 νοικοκυριών την ημέρα, ή εναλλακτικά να φορτίζει καθημερινά 1000 οχήματα Tesla! Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας γίνεται αναφορά στα προβλήματα που σημειώθηκαν στην Καλιφόρνια τον Οκτώβριο εξαιτίας της δημιουργίας ρήγματος στο κοίτασμα φυσικού αερίου Aliso Canyon, που είχε αποτέλεσμα τη διαρροή τεράστιας ποσότητας…

Τη βεβαιότητά τους ότι η κατασκευή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB θα προχωρήσει με θετικό τρόπο εκφράζουν αρμόδιες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζουν το πράσινο φως για την υλοποίηση του project. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ειδικότερα στο μνημόνιο που υπεγράφη προ ημερών, κάτω από την επίβλεψη του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής,  για τον περίφημο κάθετο διάδρομο Επιτροπής Maros Sefcovic  από την ομάδα υψηλού επιπέδου της Κεντρικής και Νοτιανατολικής Ευρώπης. Ο κάθετος διάδρομος που με βάση το σύμφωνο κατανόησης θα εκτείνεται μέχρι την Ουκρανία, βασίζεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου.…

Μία εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν και αποτελούσε βάρος για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, οι περίφημες οφειλές προς την τουρκική Botas, αποτελούν παρελθόν καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΠΑ ολοκλήρωσε τΠην καταβολή συνολικού ποσού ύψους 181 εκατ. δολαρίων κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο της διένεξης με την τουρκική εταιρεία. Πρόκειται για το ποσό το οποίο εγκρίθηκε να καταβληθεί από την ελληνική εταιρεία στο πλαίσιο της διαιτησίας των δύο πλευρών για μία διαφορά που προέκυψε από την μεταξύ τους σύμβαση προμήθειας που βρίσκεται σε ισχύ από το 2003. Η συγκεκριμένη σύμβαση έδινε τη δυνατότητα στην τουρκική εταιρεία να αναθεωρήσει την…

Η θερμοκρασία του φετινού Αυγούστου ήταν 0,16 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον προηγούμενο πιο ζεστό Αύγουστο του 2014. Ήταν επίσης σχεδόν ένα βαθμό Κελσίου μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της θερμοκρασίας του Αυγούστου κατά την περίοδο αναφοράς 1951-1980. Ο φετινός Αύγουστος διεκδικεί επί ίσοις όροις από τον φετινό Ιούλιο τα σκήπτρα του πιο ζεστού μήνα στα μετεωρολογικά χρονικά μετά το 1880, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διαστημικών Μελετών Γκόνταρντ της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA). Αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες ότι στο σύνολό του το 2016 θα είναι το τρίτο έτος στη σειρά που θα σημειωθεί ρεκόρ θερμοκρασίας.Αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες ότι στο…

Σχέδια ώστε η πρωτεύουσα της Ισλανδίας να διαθέτει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2040, παρουσίασε ο δήμαρχος του Ρέικιαβικ.Σχέδια ώστε η πρωτεύουσα της Ισλανδίας να διαθέτει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2040, παρουσίασε ο δήμαρχος του Ρέικιαβικ. Η επίτευξη του στόχου, που έχει εμπνευστεί από την περσινή συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο Παρίσι, θα απαιτήσει αλλαγές στις υποδομές των μεταφορών, αλλά και μια νέα προσέγγιση στην αστική ανάπτυξη. Το πλεονέκτημα του Ρέικιαβικ έναντι των περισσότερων πρωτευουσών στον κόσμο, είναι οι 120.000 κάτοικοί του. Το υψηλό επίπεδο ηφαιστειακής δραστηριότητας, για την οποία είναι γνωστή η Ισλανδία, παρέχει σε…