Κομισιόν: Επενδύσεις 689 εκατ. ευρώ σε ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ και «πράσινες» τεχνολογίες

0

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά αλλά και σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ωφεληθούν από τα κοινοτικά κονδύλια το διάστημα 2014-2020, όπως τονίζει ο Επίτροπος Ενέργειας Μιγκέλ Άριας Κανιέτε. Παράλληλα, ενισχύεται η έρευνα και η καινοτομία για τεχνολογίες μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και δημιουργείται Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας.

Κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, θα επενδυθούν περίπου 493 εκατομμύρια ευρώ στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών στην Ελλάδα. Από αυτή την επένδυση αναμένεται να επωφεληθούν 26.000 νοικοκυριά.

Κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, θα επενδυθούν 94 εκατ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει σε περίπου 170 MW πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπροσθέτως, ποσό ύψους 102 εκατ. ευρώ θα επενδυθεί στην έρευνα και την καινοτομία για τη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2017.

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατανομή αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της τρωτότητας των καταναλωτών και της ενεργειακής φτώχειας.

Όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων για τη χρήση φυσικού αερίου, τα κράτη μέλη έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσουν για τη δομή του οικείου ενεργειακού μείγματος. Η Επιτροπή τηρεί ουδετερότητα ως προς την επιλογή τεχνολογίας και καυσίμων.

Η πλήρης απάντηση της Κομισιόν στην σχετική ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλη:

EL E-007918/2016 Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής (7.12.2016)

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν την ενεργειακή φτώχεια μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και μέσω επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, θα επενδυθούν περίπου 493 εκατομμύρια ευρώ στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών στην Ελλάδα.

Από αυτή την επένδυση αναμένεται να επωφεληθούν 26.000 νοικοκυριά. Επιπλέον, η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2017. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατανομή αρμοδιοτήτων, τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της τρωτότητας των καταναλωτών και της ενεργειακής φτώχειας. Όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων για τη χρήση φυσικού αερίου, τα κράτη μέλη έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσουν για τη δομή του οικείου ενεργειακού μείγματος. Η Επιτροπή τηρεί ουδετερότητα ως προς την επιλογή τεχνολογίας και καυσίμων.

2. Κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, θα επενδυθούν 94 εκατ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει σε περίπου 170 MW πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπροσθέτως, ποσό ύψους 102 εκατ. ευρώ θα επενδυθεί στην έρευνα και την καινοτομία για τη χρήση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι το έργο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» που αφορά την αποθήκευση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο στην νήσο Τήλο ή το έργο SPREAD «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη – Θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που στηρίζει την ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών θέρμανσης και ψύξης με υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πηγή: energyworld.gr