ΔΕΗ: Ολο το σχέδιο «παραχώρησης» έως και 500.000 πελατών

0

Σε τρεις φάσεις η διαδικασία μεταβίβασης πελατών σε άλλη εταιρεία για να καλυφθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις για περιορισμό του μεριδίου αγοράς. Τι καλείται να κάνει ο σύμβουλος. Πώς θα τρέξει το χρονοδιάγραμμα.

Τους 400-500.000 πελάτες της ΔΕΗ που θα επιδιωχθεί να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου (κατηγορίες τιμολογίων, καλοπληρωτές-κακοπληρωτές κ.λ.π) θα περιλαμβάνει το «πρώτο πακέτο» το οποίο θα διατεθεί για πώληση σε άλλη εταιρεία, ως μέσο για την «ελεγχόμενη», κατά τη διοίκηση της ΔΕΗ, μείωση του ποσοστού της στην εγχώρια αγορά.

Η δημιουργία θυγατρικής εταιρείας στην οποία θα μεταβιβαστεί πελατολόγιο της ΔΕΗ και στη συνέχεια θα πωληθεί σε τρίτη εταιρεία, αποτελεί σχεδιασμό της σημερινής, υπό τον Μανώλη Παναγιωτάκη, διοίκησης της ΔΕΗ, προκειμένου να επιτευχθεί ο μνημονιακός στόχος μείωσης του ποσοστού της ΔΕΗ στη αγορά λιανικής κάτω από το 50% την 1η Ιανουαρίου 2020 με ενδιάμεσους στόχους 75% ΔΕΗ το Δεκέμβριο του 2017, 62% τον Δεκέμβριο του 2018 και 49,2% τον Δεκέμβριο του 2019.

Το όλο σχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε οκτώ μήνες από την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή την πρόσληψη τεχνικοοικονομικού συμβούλου που θα αναλάβει το συνολικό έργο. Έτσι ακόμη και στην περίπτωση που ο σύμβουλος επιλεγεί τον Ιανουάριο, ολοκλήρωση του διαγωνισμού επιλογής επενδυτή στον οποίο θα μεταβιβαστεί πελατολόγιο που θα αντιπροσωπεύει 6-7% της αγοράς λιανικής, δεν πρέπει να αναμένεται πριν από το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Το σχέδιο Παναγιωτάκη ωστόσο φάνηκε ότι δεν είχε την υποστήριξη του προηγούμενου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος προέκρινε άλλου είδους συμπράξεις, για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Έτσι η αναβίωση του σχεδίου έρχεται με την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο υπουργείο. Από τη μεριά της η ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη τεχνικοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος όπως διαπιστώνεται από την προκήρυξη, θα προετοιμάσει όλη τη διαδικασία και θα έχει σημαίνοντα ρόλο μέχρι την ολοκλήρωση της.

Το σχέδιο Παναγιωτάκη ωστόσο φάνηκε ότι δεν είχε την υποστήριξη του προηγούμενου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος προέκρινε άλλου είδους συμπράξεις, για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Έτσι η αναβίωση του σχεδίου έρχεται με την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο υπουργείο. Από τη μεριά της η ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη τεχνικοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος όπως διαπιστώνεται από την προκήρυξη, θα προετοιμάσει όλη τη διαδικασία και θα έχει σημαίνοντα ρόλο μέχρι την ολοκλήρωση της.

Το έργο της επιλογής του υποψήφιου επενδυτή θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τις προπαρασκευαστικές εργασίες της συναλλαγής, η δεύτερη φάση την προεπιλογή των υποψήφιων επενδυτών και η τρίτη και τελική φάση την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών, τις διαπραγματεύσεις με τους επιλεγέντες επενδυτές και το κλείσιμο της συναλλαγής.

Έτσι, στην πρώτη φάση ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα πρέπει να επεξεργαστεί θέματα όπως:

  • Στρατηγική της Συναλλαγής
  • Χρονοδιάγραμμα ενεργειών
  • Σχεδιασμός διαδικασίας
  • Διερεύνηση της αγοράς και επικοινωνία με ενδιαφερόμενους και μέτοχο, ενώ ο τεχνικός partner του
  • συμβούλου, θα επεξεργάζεται θέματα όπως:
  • Ανάλυση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου πελατών και σχεδιασμός του χαρτοφυλακίου προς διάθεση
  • Ανάλυση επιπτώσεων της συναλλαγής
  • Προετοιμασία Business Plan
  • Τεχνική υποστήριξη στις εργασίες του χρηματοοικονομικού συμβούλου

Στη δεύτερη φάση το σημαντικότερο έργο αφορά την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης και την επικοινωνία με τους υποψήφιους επενδυτές, ενώ στην τρίτη φάση ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα πρέπει να ολοκληρώσει τον συντονισμό και οργάνωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, την επικοινωνία και διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές και να συνδράμει στη σύνταξη των συμβατικών κειμένων.

Στην ίδια τελική φάση, ο τεχνικός σύμβουλος θα πρέπει να παράσχει την τεχνική υποστήριξη στις επικοινωνίες και διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές, καθώς και στη σύνταξη συμβατικών κειμένων, όπως επίσης και υποστήριξη στη Γ.Δ. Εμπορίας της ΔΕΗ προκειμένου να επαναπροσδιορίσει την επιχειρηματική της στρατηγική, καθώς το τοπίο στην αγορά λιανικής διαφοροποιείται δραματικά λόγω των επιπτώσεων από τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ και την δημιουργία του νέου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε δηλώσεις του, όταν είχε αναγγείλει για πρώτη φορά την πρόθεση της ΔΕΗ να μεταβιβάσει «πακέτο πελατολογίου», ο κ. Παναγιωτάκης είχε επισημάνει ότι στη διαμόρφωσή του θα επιδιωχθεί να περιληφθούν όλες οι κατηγορίες πελατών, τόσο από άποψη χρήσης (επαγγελματικοί, οικιακοί, βιομηχανικοί, αγροτικοί κ.λπ.), όσο και από άποψη συνέπειας (καλοπληρωτές ή όχι).

Επίσης είχε πει ότι ανάλογα με το πως θα εξελιχθεί ο πρώτος διαγωνισμός, η ΔEΗ θα προχωρήσει και σε άλλους, με στόχο να μειώσει το ποσοστό της στο 50% της αγοράς, όπως προβλέπει η συμφωνία με τους δανειστές. Είχε διευκρινίσει δε, ότι από τους πελάτες που θα ενταχθούν στις νέες εταιρείες, εξαιρούνται αυτοί των μη διασυνδεμένων νησιών. Με τον τρόπο αυτό τόνιζε ο κ. Παναγιωτάκης, η ΔEΗ θα αποφύγει την απώλεια μόνο των καλών πελατών με υψηλά περιθώρια, όπως επίσης ότι ο διαγωνισμός θα απευθύνεται σε σοβαρούς ανταγωνιστές ΔΕΗ που λειτουργούν στρατηγικά στην αγορά, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν και όχι να δραστηριοποιηθούν ευκαιριακά.

Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία του Οκτωβρίου, οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν κατακτήσει περίπου το 12% της αγοράς λιανικής (σε όγκο) με τις τρεις εταιρείες που ελέγχονται από ηλεκτροπαραγωγούς (Protergia, Ήρων, Elpedison) να κατέχουν το περίπου 8,5%.

Πηγή: euro2day.gr