Ένα Καινοτόμο Έργο Δυο Ελληνικών Εταιρειών στην Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια Χρηματοδοτείται Από το «Ορίζοντας 2020»

0

Εξήντα τέσσερις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜμΕ) από 16 χώρες της ΕΕ έχουν επιλεχθεί για χρηματοδότηση κατά τον τελευταίο γύρο της δεύτερης φάσης του σχετικού προγράμματος στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020».

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται μεταξύ των ΜμΕ οι οποίες ασχολούνται με 57 έργα ανέρχεται σε 96,815 εκατ. ευρώ. Στη φάση αυτή του μέσου για τις ΜμΕ, κάθε έργο θα λάβει έως και 2,5 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ τα έργα στον τομέα της υγείας) για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Από την Ελλάδα επιλέχθηκαν δύο εταιρείες:

Η ΕΤΜΕ – ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ και η STREAMLINED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. για συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 2.048.568 ευρώ, στο πλαίσιο της στήριξης των προσπαθειών των ΜΜΕ για την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων για γαλάζια ανάπτυξη. Οι εν λόγω εταιρείες συνεργάστηκαν σε έργο στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας για τη μείωση του κόστους μέσω της καινοτόμου πλατφόρμαςFloating Met Mast.

Οι ισπανικές ΜμΕ είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία με 12 εταιρείες που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση. Αυτή τη φορά, ακολούθησαν 8 εταιρείες από τη Δανία και 7 επιχειρήσεις από τη Γαλλία και την Ιταλία. Τα περισσότερα έργα αφορούν τον τομέα των μεταφορών (10 έργα) και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (9 έργα).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλαβε 1514 προτάσεις έργων μέχρι την 1η Ιουνίου, τρίτη καταληκτική ημερομηνία για τη φάση 2 το 2017. Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2014, 774 ΜμΕ έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση στη φάση 2.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της φάσης 2 του μέσου δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επενδύουν σε καινοτόμες δραστηριότητες όπως επίδειξη, δοκιμές, πιλοτικές εφαρμογές, αναβάθμιση και μικρογράφηση, εκτός από την ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης, επί 12 ημέρες, από δράσεις επιχειρηματικής καθοδήγησης. Τα περισσότερα σχέδια προτείνονται από μία μόνο ΜΜΕ, αλλά ορισμένες εταιρείες συνεργάζονται για την εκπόνηση σχεδίου.

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για τη φάση 2 είναι στις 18 Οκτωβρίου.