ΕΕ: Οι νέες προτεραιότητες για την καθαρή ενέργεια

0

Τις προτάσεις για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς καθαρής ενέργειας και την πρόσβαση των καταναλωτών σε πολλαπλές πηγές με δυνατότητα επιλογής ανακοίνωσε η Κομισιόν θέτοντας ως βασική προτεραιότητα των ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Μεταξύ άλλων, με τη διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προωθείται η δυνατότητα των καταναλωτών να παράγουν και να πωλούν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια ενώ υπάρχει μέριμνα και για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

Ο Αντιπρόεδρος για την Ενεργειακή Ένωση Maros Sefcovic δήλωσε ότι αυτή η θέσμη μέτρων «θα δώσει ώθηση στη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού της οικονομίας μας. Η Ευρώπη, που είχε κατά τα πρόσφατα έτη ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, δίνει τώρα το παράδειγμα, δημιουργώντας τις συνθήκες για βιώσιμες θέσεις εργασίας, για ανάπτυξη και για επενδύσεις». Οι Πρόκειται για πού προτάσεις αφορούν όλους τους τομείς όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία, οι δεξιότητες, τα κτήρια, η βιομηχανία, οι μεταφορές, ο ψηφιακός κλάδος, η χρηματοδότηση κλπ.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια κ. Miguel Arias Cañete αναφέρθηκε στα εμπορικά οφέλη για τις αγορές τονίζοντας ότι «Οι προτάσεις μας παρέχουν ισχυρή εμπορική ώθηση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τους επενδυτές, ενδυναμώνουν τους καταναλωτές, επιτρέπουν την καλύτερη λειτουργία των ενεργειακών αγορών»

 

Οι ΑΠΕ στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής

Η Επιτροπή προτείνει 40% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 ενώ βασικός ευρωπαϊκός (ελάχιστος) στόχος παραμένει το 27% για τις ΑΠΕ. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το 2015 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα σε όρους παραγωγής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού μέχρι το 2030 το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από ΑΠΕ και στόχος είναι μέχρι το 2050 το ηλεκτρικό ρεύμα θα προέρχεται αποκλειστικά από καθαρές μορφές ενέργειας.

Ο κλάδος των ΑΠΕ στην Ευρώπη δημιούργησε πάνω από 1 εκατ. νέες θέσεις εργασίας ενώ μόνο στον τομέα της αιολικής ενέργειας δημιουργήθηκαν 320.000 νέες θέσεις το 2014.

 

Παγκόσμιες επενδύσεις 6,8 δις. ευρώ το 2014-2035

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες που μειώνουν τα αέρια του θερμοκηπίου και οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα αναμένεται ότι θα φθάσουν τα 6,8 δις κατά την περίοδο 2014-2035. Οι χώρες εκτός ΕΕ εμφανίζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο ενώ τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στις ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν το 85% των επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν σε ενέργεια χαμηλής τάσης και κυρίως σε δίκτυα διανομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία στα τέσσερα σπίτια στην Ευρώπη χρησιμοποιούν για θέρμανση ορυκτά καύσιμα. Αυτό, αντιστοιχεί στο 68% των εισαγωγών φυσικού αερίου και αποτελεί σημάδι ισχνής ανάπτυξης της καθαρής ενέργειας.

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χονδρική αγορά ενέργειας όπως είναι κανονισμοί για τη βραχυπρόθεσμη αγορά, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του δικτύου και την ευελιξία.

Πηγή: insider.gr