Εξοφλήθηκε το 87% της Παραγωγής ΑΠΕ Ιανουαρίου 2017

0

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2017.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 1.985 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 8.779,59€ (87% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).