Συνεχίζονται οι Εντυπωσιακές Επιδόσεις για τα ΕΛΠΕ στο Πρώτο Πεντάμηνο

0

Νέα αλματώδη άνοδο συνεχίζουν να καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα των Ελληνικών Πετρελαίων στο πρώτο πεντάμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου, κ. Ευστάθιος Τσοτσορός. κατά την ομιλία του στην εξ’ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο.

Σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2016, έτος που ήταν για τον Όμιλο η χρονιά των ιστορικών ρεκόρ, σε κέρδη, παραγωγή και εξαγωγές- κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €386 εκατ. αυξημένα κατά 40,3%, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν άνοδο 126% στα €156 εκατ., η παραγωγή αυξήθηκε εκ νέου κατά 10% και οι όγκοι πωλήσεων κατά 14% στους συνολικά 4 εκατ. ΜΤ (Μετρικούς Τόνους), οι εξαγωγές ακολούθησαν ανάλογη πορεία με άνοδο σχεδόν 13%, ενώ σε ιστορικό υψηλό κινήθηκε το μερίδιο στην εγχώρια εμπορία που ξεπέρασε το 32%.

Ο απολογισμός της τελευταίας δειετίας

Κάνοντας τον διετή απολογισμό πεπραγμένων της παρούσας Διοίκησης, ο κ. Τσοτσορός αναφέρθηκε εκτενώς στην υλοποίηση του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθεροποίησης της περιόδου 2015-2017», μέσω του οποίου η ΕΛ.ΠΕ αντιμετώπισε επιτυχώς τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το κορυφαίο ζήτημα της ασφαλούς εργασίας της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων μετά και το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015 στον Ασπρόπυργο, καθώς επίσης και τα οξυμένα χρηματοοικονομικά προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί στον Όμιλο.

Βασικοί άξονες, εξειδικευμένοι στόχοι και αποτελέσματα του Προγράμματος Σταθεροποίησης, ήταν μεταξύ άλλων η αποκατάσταση συνθηκών ασφαλούς εργασίας, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων και βέλτιστων πρακτικών του προγράμματος ολιστικής ασφάλειας σε συνεργασία με την Exxon, η οικοδόμηση συνθηκών εργασιακής ειρήνης, τα ιστορικά υψηλά σε παραγωγή και παραγωγικότητα, καθώς και η αύξηση της υπερ-απόδοσης (over-performance) κατά 62,5% το πρώτο πεντάμηνο του 2017, σε ετήσια βάση.

Επίσης, αναπτύχθηκαν διεθνείς συνεργασίες στους τομείς εφοδιασμού (NIOC, Rosneft, EGPC, SOMO), ασφάλειας και τεχνογνωσίας (EXXON), έρευνας και παραγωγής (Total, Edison, Exxon), ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές, ιστορικό υψηλό στο μερίδιο εγχώριας αγοράς και αύξηση συνολικών πωλήσεων.

Ο δανεισμός μειώθηκε κατά €452 εκατ. ή 14,04%, το χρηματοοικονομικό κόστος κατά €8,5 εκατ. ή 10,27%, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €427 εκατ. ή 23,04%.

Νέο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης

Όπως ανέφερε ο κ. Τσοτσορός, ηστρατηγική του διετούς Προγράμματος Σταθεροποίησης έχει ενσωματωθεί και αποτελεί τη βάση του νέου Πενταετούς Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου 2017-2021, με τις αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο των ραγδαίων παγκόσμιων τεχνοοικονομικών αλλαγών που συντελούνται και της διαχείρισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Οι διαχρονικά στρατηγικοί στόχοι της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ενίσχυσης της θέσης του Ομίλου στην εσωτερική αγορά και της αύξησης των εξαγωγών ανασχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών, των κατευθύνσεων και των επιλογών που επιβάλλουν:

– Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

– Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο πλαίσιο των αναδυόμενων συνθηκών της μεταψηφιακής εποχής.

– Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο των 17 στόχων των Ηνωμένων Εθνών.

Κεντρικός στόχος του Πενταετούς Προγράμματος παραμένουν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και η υψηλή μερισματική απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσοτσορός αναφέρθηκε σε:

– Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας όλη τη περίοδο 2017-2021, με συντηρητικές παραδοχές και μειωμένα περιθώρια κατά 27% από το 2018 και εξής, με EBITDA περί τα €700 εκατ.

– Μείωση του δανεισμού και των υποχρεώσεων κατά €1.050 εκατ.

– Μείωση κατά 50% του χρηματοοικονομικού κόστους, έως το 2021.

– Συνεχή καταβολή και σταδιακή αύξηση του ποσού των μερισμάτων, με στόχο το 50% των λειτουργικών ταμειακών ροών.

«Η σημερινή αισιόδοξη εικόνα και οι διαφαινόμενες θετικές προοπτικές, δεν θα μας οδηγήσουν σε εφησυχασμό. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο, γνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου στο πλαίσιο του επιχειρούμενου εθνικού ενεργειακού μετασχηματισμού, θα συμβάλλει καθοριστικά στο να κερδηθεί και το μεγάλο στοίχημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Τσοτσορός, ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους μετόχους.

* Μετά τον κ. Τσοτσορό τον λόγο έλαβε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων και για τις προτεραιότητες του ομίλου για το 2017, καθώς και τα σχέδια για έξοδο στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

** H γενική συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 20 σεντς ανά μετοχή (0,17 καθαρό), με διανομή στις 10 Ιουλίου.