Έρχονται αλλαγές στα «μπινταρίσματα» της δημοπρασίας NOME – Κλείνουν τα «παράθυρα»

0

Με την τιμή εκκίνησης των επόμενων δημοπρασιών τύπου NOME να έχει κλειδώσει στα επίπεδα της γνωμοδότησης της ΡΑΕ (32,05 ευρώ τη Μεγαβατώρα) και τη σχετική ΚΥΑ να δημοσιεύεται σύντομα (πιθανόν και σήμερα), η μία εβδομάδα παράταση που έδωσε χθες ο ΛΑΓΗΕ στην ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης δημοπρασίας θα αξιοποιηθεί για διορθώσεις στους όρους πραγματοποίησης της δημοπρασίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΛΑΓΗΕ δεν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή και ετοιμάζεται να στείλει στη ΡΑΕ προς έγκριση τους όρους που είχαν θεσπιστεί και στις προηγούμενες δημοπρασίες.

Δεν είναι ίδια όμως η άποψη της ΡΑΕ. Η Αρχή ορμώμενη από το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη δημοπρασία ένας εκ των συμμετεχόντων κατάφερε να αξιοποιήσει κάποιους από τους κανόνες και να αποσπάσει, – στο τέλος της διαδικασίας – ποσότητες ρεύματος στην τιμή εκκίνησης, χαμηλότερα δηλαδή από ό,τι αγόρασαν οι υπόλοιποι παίχτες, έχει καλέσει  τον ΛΑΓΗΕ να κάνει διορθώσεις.

Σε αδρές γραμμές το θέμα έχει ως εξής: Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν κατά την εξέλιξη της δημοπρασίας την επιλογή που έχουν κάνει για «όλες τις αιτούμενες ποσότητες ή τίποτα» ή για «μερική ικανοποίηση της αιτούμενης ποσότητας». Αν αλλάξουν επιλογή, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δικαιούνται να ξεκινήσουν τα «μπινταρίσματα» και πάλι από την τιμή εκκίνησης.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το «παράθυρο» αυτό θα κλείσει και δεν θα επιτρέπεται, όταν κάνεις αλλαγή επιλογής, να ξεκινάς από την τιμή εκκίνησης.

Με δεδομένο ότι οι όροι της δημοπρασίας που υποβάλλει ο ΛΑΓΗΕ πρέπει να εγκριθούν από τη ΡΑΕ και με δεδομένο, επίσης, ότι η ΡΑΕ έχει ζητήσει διόρθωση της διαδικασίας στο θέμα αυτό, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι τελικά θα επέλθουν πράγματι οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις στους όρους του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΛΑΓΗΕ ανακοίνωσε ότι η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης δημοπρασίας θα είναι η 19η Ιουλίου, αντί της 12ης Ιουλίου και ο Λειτουργός στην ανακοίνωσή του ανέφερε:

«Μέχρι σήμερα, και για λόγους που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Λειτουργού της Αγοράς, δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ για τον καθορισμό της Κατώτατης Τιμής. Η Κατώτατη Τιμή αποτελεί προαπαιτούμενο Τεχνικό Χαρακτηριστικό των δημοπρατούμενων Προθεσμιακών Προϊόντων και η έλλειψη αναθεώρησης αυτής αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας που συνηγορεί στην αναβολή της προγραμματισμένης για την 12η Ιουλίου δημοπρασίας.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 11,παρ. 4 του ΚΣΔΠΠΗΕ, «..ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναβάλει τεκμηριωμένα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς τη ΡΑΕ και αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, την εκτέλεση προγραμματισμένης δημοπρασίας για άλλη ημέρα και ώρα, εφόσον οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση ΡΑΕ..».

Λαμβάνοντας υπόψη  την απόφαση ΡΑΕ 619/2016, με την οποία ο μέγιστος αριθμός ημερών της αναβολής στην περίπτωση αυτή καθορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες  ημέρες, καθώς και τα ανωτέρω, ο Λειτουργός της Αγοράς αναβάλει για λόγους ανωτέρας βίας τη διεξαγωγή της δημοπρασίας «2017Α03» για την Τετάρτη 19/07/2017».