“Έσπασε” στα δύο η ΔΕΠΑ – Ιδρύθηκε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας

0

Το πράσινο φως για τη δημιουργία της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας, δηλαδή της εταιρείας στην οποία εισφέρεται ο κλάδος της Διανομής έδωσε προ ημερών η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑ. Η έκτακτη ΓΣ είχε οριστεί αρχικά να πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου ωστόσο αναβλήθηκε για τυπικούς λόγους (δεν είχε προλάβει να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ η νέα εταιρεία).

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας είναι 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ και σε αυτήν εντάσσονται τα νέα δίκτυα διανομής αερίου – όποτε αυτά γίνουν – σε νέες αστικές περιοχές όπως η Χαλκίδα, η Λαμία, η Θήβα, η Λειβαδιά κλπ.

Η νέα θυγατρική θα είναι πλήρως λειτουργικά και διοικητικά διαχωρισμένη από τη μητρική ΔΕΠΑ, η οποία δεν θα έχει λόγο ούτε στην επιλογή της διοίκησης της θυγατρικής

Η μητρική ΔΕΠΑ – η εταιρία που θα μείνει  μετά την απόσχιση του κλάδου Διανομής- θα ασχολείται με την προμήθεια, την εμπορία αερίου, τις διεθνείς συμβάσεις κ.λπ.

 

Τι αποφάσισε η έκτακτη ΓΣ

Πιο αναλυτικά η έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πράξη απόσχισης του κλάδου διανομής με τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας καθώς και το καταστατικό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας» και τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

Επίσης η ΓΣ ενέκρινε την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2016, που διαπιστώνει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του κλάδου διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ σύμφωνα με τα ΔΛΠ καθώς και την προσδιορισθείσα βάσει αυτής  λογιστικής αξίας του κλάδου διανομής της εταιρείας. Τέλος ορίστηκε ο εκπρόσωπος της νέας εταιρείας, για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης για την απόσχιση του κλάδου διανομής και για τη σύσταση της «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας» με εισφορά σε αυτήν του αποσχιζόμενου κλάδου διανομής της ΔΕΠΑ.

Πηγή: energypress.gr