Παίρνει Μπρος η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα

0

Την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινούμενων οχημάτων και των πλωτών μέσων, προανήγγειλε χθες από το βήμα συνεδρίου για την κλιματική αλλαγή ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Θάνος Βούρδας.

Όπως ανέφερε, ο στρατηγικός στόχος μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου), καθώς και ο σχεδιασμός για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων υποδομών, όπως είναι και τα σημεία φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Το υπουργείο σκοπεύει να τροποποιήσει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2015, προκειμένου να εγκαθίστανται συσκευές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και σε: «δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών». Η τροποποιημένη ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2017.

Σύμφωνα με τα Γενικό Γραμματέα, το προσχέδιο του «Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων – ΕΠΠ» βρίσκεται σε τελική επεξεργασία, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΕ.

Η κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές αντιπροσωπεύει τα τελευταία χρόνια περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, και αφορά κυρίως στα οχήματα.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υποδομών, τα οχήματα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα αριθμούνται περίπου στα 8.070.000. Πάνω από 60% των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν απέκτησαν πρώτη άδεια κυκλοφορίας την περίοδο 1997-2010, ενώ το 40% των οχημάτων έχει άδεια κυκλοφορίας άνω των 17 ετών, δηλαδή πριν το 2000.

Το 86% του συνόλου των εν κυκλοφορία οχημάτων στη χώρα κάνουν χρήση κάποιου είδους βενζίνης (απλή ή αμόλυβδη-καταλυτικό), ενώ το 13,3% του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων κάνουν χρήση πετρελαίου. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, τα οχήματα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα αριθμούν μόλις το 3,5% του συνόλου των εν κυκλοφορία οχημάτων όπου συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που χρησιμοποιούν συνδυασμό συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, όπως αμόλυβδη βενζίνη και υγραέριο.

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδιάζει την ανανέωση σημαντικού ποσοστού του στόλου των αστικών λεωφορείων, τόσο για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όσο και στις υπόλοιπες αστικές περιοχές της λοιπής χώρας (αστικά ΚΤΕΛ). Το πρώτο βήμα είναι ή ένταξη 90 νέων αστικών λεωφορείων, του ΟΑΣΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΠΕΠ Αττικής, τα οποία θα κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του, έχει αιτηθεί και δεσμεύσει μέχρι σήμερα 80 εκ. ευρώ Ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για περαιτέρω ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΑ.

Για την επίτευξη μεριδίου των ΑΠΕ κατά 10% στην τελική κατανάλωση καυσίμων στις μεταφορές, τη μείωση της εξάρτησης των μεταφορών από το πετρέλαιο, καθώς και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με την αποτελεσματικότερη χρήση πόρων και ενέργειας στις μεταφορές, εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/94/EE) «για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων».

Η οδηγία δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για τον καθορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου τόσο όσον αφορά τα αυτοκινούμενα οχήματα, όσο και τα πλωτά μέσα. Επιπλέον, ορίζονται οι προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η ενημέρωση των χρηστών, σχετικά με τα διαθέσιμα εναλλακτικά καύσιμα.

Η Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία το 2016 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μεταξύ άλλων στο νόμο ορίζεται η θέσπιση του «Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής» για την Ανάπτυξη της αγοράς Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων στον τομέα των Μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε χθες και στην αναβάθμιση και κατασκευή νέας υποδομής σιδηροδρομικών γραμμών με πλήρη ηλεκτροκίνηση, που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού προϊόντος μέσω του καυσίμου. «Έτσι αναβαθμίζεται η ποιότητα και η ικανότητα μεταφοράς των σιδηροδρόμων, με μικρότερο ενεργειακό κόστος και φιλικότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».