Η Κίνα εκπληρώνει τους στόχους έντασης παραγωγής άνθρακα τρία χρόνια νωρίτερα

0

Η Κίνα έχει ήδη επιτύχει το στόχο της για το 2020 σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα σε σχέση με το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τρία χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με τον Σιε Ζένχουα, ανώτατο αξιωματούχο της χώρας για την κλιματική πολιτική.

Η ένταση του άνθρακα της Κίνας, δηλαδή η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται ανά μονάδα οικονομικής ανάπτυξης, μειώθηκε κατά 46% από το 2005. Αν η Κίνα, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ορυκτών καυσίμων στον κόσμο, μπορεί να συνεχίσει τη μετάβασή της σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, τότε η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου θα είναι σε θέση να υποστηρίξει άλλες χώρες στις προσπάθειες καταπολέμησης της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής.

Το 2009, η Κίνα έθεσε ως στόχο τη μείωση της έντασης του άνθρακα κατά 40 έως 45% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Αυτή η αρχική δέσμευση για μια οικονομία με χαμηλότερη κατανάλωση άνθρακα βοήθησε να προετοιμαστεί το έδαφος για τις επιτυχημένες διαπραγματεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Την ίδια περίοδο, η Κίνα ανέλαβε επίσης τη δέσμευση να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα εμπορίου εκπομπών, σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές θα μειώνονται μέσω των τάσεων της αγοράς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια λειτουργική αγορά εκπομπών.

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες, καθώς και προβλήματα λόγω έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές. Το ισχύον σύστημα, το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα τέλη του 2017, αφορά μόνο τον τομέα της ενέργειας. Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών μέτρων, αντιμετωπίζει επίσης νέες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από μία σημαντική γραφειοκρατική αλλαγή. Η ευθύνη για την κλιματική αλλαγή μεταφέρθηκε πρόσφατα από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης στο υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος. Το νέο υπουργείο δεν έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναλάβει τον ρόλο και την επιρροή στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, που είχε μέχρι τώρα η επιτροπή