Κέρδισε “παλιά” διαμάχη με την “Αλουμίνιον” η ΔΕΗ – Νέες νομικές κινήσεις προαναγγέλλει η Μυτιληναίος

0

Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε στις 13 Μαρτίου 2018 την προσφυγή ακυρώσεως της Αλουμίνιον της Ελλάδος, με την οποία η τελευταία ζήτησε την ακύρωση της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην Αλουμίνιον της Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.

Κατόπιν τούτου, όπως σημειώνεται στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ, η ΑτΕ (Όμιλος Μυτιληναίου πλέον) υποχρεούται στην οριστική καταβολή στη ΔΕΗ του ποσού των €24,4 εκατ. (κεφάλαιο € 17,4 εκατ.  πλέον των νομίμων τόκων και χαρτοσήμου τόκων 3,6%), πράγμα για το οποίο έχει ήδη υπάρξει σχετική συμφωνία διευθέτησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Η υπόθεση αυτή αφορά βεβαίως περίοδο πριν τη συμφωνία που υπήρξε τον Οκτώβριο του 2016 ανάμεσα στον Όμιλο Μυτιληναίος και τη ΔΕΗ για την τιμολόγηση της “Αλουμίνιον”, με την οποία έληξαν οι έντονες διενέξεις και δικαστικές αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών που κράτησαν περίπου μια δεκαετία. Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσόν των 17,4 εκατ. ευρώ έχει ήδη καταβληθεί από τον Όμιλο Μυτιληναίου στη ΔΕΗ.

Ανακοίνωση και από την Μυτιληναίος

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΔΕΗ, σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο εξέδωσε για το θέμα και η Μυτιληναίος, με την οποία δηλώνει μεταξύ άλλων ότι προτίθεται να εξαντλήσει τις δυνατότητες που της παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία για την τελική αναίρεση της εν λόγω απόφασης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση Μυτιληναίου αναφέρονται τα εξής:

“Απορριπτική ήταν για τη MYTILINEOS η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε στην τιμολόγηση από τη ΔΕΗ της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον της Ελλάδος την περίοδο 2007-2008. Το ποσό που χαρακτηρίστηκε ως κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 17,4 εκ. ευρώ πλέον τόκων.

Η εταιρεία, συνεπεία της παραπάνω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσματα των ατομικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  για τη χρήση  2017,  προτιθέμενη, ωστόσο, να εξαντλήσει τις δυνατότητες που της παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία για την τελική αναίρεση της εν λόγω απόφασης.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΕΗ και σε περίπτωση αναίρεσης της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματα και τις χρηματοροές σε επόμενη χρήση”.

Η συγκεκριμένη υπόθεση

Η υπόθεση ουσιαστικά έχει την αφετηρία της πίσω στα 1960, όταν η ΔΕΗ σύναψε με την Αλουμίνιον της Ελλάδος σύμβαση δυνάμει της οποίας ίσχυε ως προς τη δεύτερη προτιμησιακό τιμολόγιο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με ημερομηνία λήξης 31  Μαρτίου 2006, εκτός εάν παρατεινόταν σύμφωνα με τους όρους της.

Η Κομισιόν, με απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 1992, εκτίμησε ότι το προτιμησιακό τιμολόγιο της ΑτΕ συνιστούσε κρατική ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά.

Η ΔΕΗ κατήγγειλε τη σύμβαση του 1960 από την 1/4/2006, με την Αλουμίνιον να αμφισβητεί την καταγγελία της σύμβασης στα ελληνικά δικαστήρια.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5/1/2007 αποφάσισε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την προσωρινή αναστολή των συνεπειών της καταγγελίας της ΔΕΗ, θεωρώντας ότι η καταγγελία ήταν άκυρη βάσει των όρων της σύμβασης και του εφαρμοστέου εθνικού νομικού πλαισίου. Στη συνέχεια, η ΔΕΗ προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο, στις 6/3/2008 επικύρωσε την καταγγελία της σύμβασης του 1960.

Στις 13/7/2011, η Κομισιόν θεώρησε ότι η Ελλάδα είχε χορηγήσει παράνομα στην ΑτΕ κρατική ενίσχυση 17,4 εκατ. ευρώ, γιατί, μετά την πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων των ελληνικών δικαστηρίων, η Αλουμίνιον συνέχισε να επωφελείται από το προτιμησιακό τιμολόγιο από 5/1/2007 μέχρι 6/3/2008.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ενίσχυση αυτή έπρεπε να χαρακτηριστεί νέα ενίσχυση, η οποία, δεδομένου ότι είχε χορηγηθεί χωρίς προηγουμένως να της κοινοποιηθεί, δεν ήταν συμβατή με την εσωτερική αγορά. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή υποχρέωσε την Ελληνική Δημοκρατία να ανακτήσει την ενίσχυση από την Αλουμίνιον.

Μετά από προσφυγή της Αλουμίνιον, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 8/10/2011 ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, κρίνοντας ότι η επίμαχη ενίσχυση πρέπει να χαρακτηριστεί ως υφιστάμενη ενίσχυση.

Με την υποστήριξη της Κομισιόν, η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου είναι νομικά εσφαλμένη.

Με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2016, ΔΕΗ και Επιτροπή κατά Αλουμίνιον της Ελλάδος, το Δικαστήριο αναίρεσε την αρχική δικαστική απόφαση, ανέπεμψε την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο και επιφυλάχθηκε ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Με την τωρινή, οριστική απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της Αλουμίνιον της Ελλάδος κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απορρίπτοντας, μεταξύ άλλων, όλους τους ισχυρισμούς της ΑτΕ κατά του χαρακτηρισμού του προτιμησιακού τιμολογίου ως κρατικής ενίσχυσης και την καταδικάζει να καταβάλλει, εκτός των δικαστικών εξόδων της, και τα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής και της ΔΕΗ.