Κεσάτια για τους traders τον Ιανουάριο – Μεγάλη η μείωση στις εξαγωγές ρεύματος

0

Το σχετικά περιορισμένο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται το τελευταίο διάστημα για εξαγωγές ρεύματος από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της χώρας επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΛΑΓΗΕ στο μηνιαίο δελτίο ΗΕΠ για τον Ιανουάριο του 2018.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μείωση τόσο στη μέση ημερήσια, όσο και στη συνολική μηνιαία ενέργεια εξαγωγών είναι αξιοσημείωτη τόσο σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο, όσο και σε σχέση με το Δεκέμβριο.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι Μέσες Ημερήσιες και Συνολικές Μηνιαίες Ενέργειες Εξαγωγών (σε MWh):

Ιαν-18

Δεκ-17

Ιαν-17

Μέση

7,337

25,908

11,021

Συνολική

227,455

803,149

341,66

Το γεγονός, μάλιστα, ότι τον περσινό Ιανουάριο οι εξαγωγές προς Ιταλία ήταν σημαντικά περιορισμένες (μόλις 2,432 πέρυσι έναντι 175,167 φέτος), λόγω των γνωστών θεμάτων με τη διασύνδεση, δείχνει ότι, σε κανονικοποιημένες συνθήκες η διαφορά σε επίπεδο έτους είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η σχετικά περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα εξηγείται από το γεγονός ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές αυτή την περίοδο έχουν μειωθεί κατά πολύ, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να μη θεωρούνται ιδιαιτέρως ελκυστική δραστηριότητα.

Αυτός, εξάλλου, είναι και ο λόγος για τον οποίο οι traders έδειξαν περιορισμένο ενδιαφέρον για να ξεπεράσουν τους σκοπέλους που τίθενται από το νέο πλαίσιο μπροστά στην πρώτη δημοπρασία ΝΟΜΕ για το 2018.

Παρόλα αυτά, παρουσιάζει ενδιαφέρον η σύγκριση των μεγεθών που διοχετεύτηκαν από την κάθε διασύνδεση.

Έτσι, η Συνολική Μηνιαία Ενέργεια Εξαγωγών ανά διασύνδεση (MWh) για τους ίδιους μήνες αναφοράς έχει ως εξής:

Ιαν-18

Δεκ-17

Ιαν-17

Αλβανία

6,994

56,487

82,442

Βουλγαρία

1,929

9,103

74,598

Ιταλία

175,167

140,471

2,432

ΠΓΔΜ

42,807

83,128

119,044

Τουρκία

558

5

2,613