Κίνα: Τα οικονομικά οφέλη από την «πράσινη» κλιματική πολιτική υπερβαίνουν το κόστος εφαρμογής της

0

Εάν η Κίνα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 4% ετησίως, θα έχει οφέλη περίπου 339 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την εξοικονόμηση εξόδων στον τομέα της υγείας έως το 2030, σύμφωνα με νέα μελέτη του MIT. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερος από ό,τι θα κοστίσει στη χώρα να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους.

Η εκπλήρωση της διεθνούς δέσμευσής της για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχει πολλαπλά οφέλη για την Κίνα. Η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, καθώς είναι ο μεγαλύτερος εκπομπός αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο. Μία τέτοια εξέλιξη θα είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα θα αποτρέψει ένα μεγάλο αριθμό θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε κάθε επαρχία, εξοικονομώντας έξοδα 339 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την έρευνα.

«Η χώρα θα μπορούσε πραγματικά να έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, βασιζόμενη μόνο στα οφέλη για την υγεία που συνδέονται με τις βελτιώσεις της ποιότητας του αέρα, σε σχέση με το κόστος της κλιματικής πολιτικής. Αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες να συμμετάσχουν στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του MIT και συνεπικεφαλής της μελέτης, Νοέλ Έκλι Ζέλιν.

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια προσέγγιση μοντελοποίησης που ονομάζεται Περιφερειακό Πλαίσιο για την Ποιότητα του Κλίματος και την Υγεία του Κλίματος, συνδυάζοντας ένα ενεργειακό οικονομικό μοντέλο και ένα μοντέλο ατμοσφαιρικής χημείας. Στη συνέχεια έκανε προσομοιώσεις για τέσσερα σενάρια: ένα χωρίς κλιματική πολιτική και τρία με πολιτικές μείωσης των εκπομπών μέχρι το 2030 κατά 3%, 4% και 5% το χρόνο. Το μοντέλο ατμοσφαιρικής χημείας υπολόγισε τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων για κάθε επαρχία και το επίπεδο ρύπανσης κάθε κοινότητας. Από την επιδημιολογική βιβλιογραφία έγινε η εκτίμηση της μείωσης του αριθμού των θυμάτων, και τέλος, οι ερευνητές υπολόγισαν την οικονομική αξία των θανάτων, σε σύγκριση με το συνολικό κόστος της εφαρμογής μίας κλιματικής πολιτικής.

Στο πρώτο σενάριο, η εκτίμηση κάνει λόγο για πάνω από 2,3 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους που συνδέονται με τη ρύπανση έως το 2030. Στα τρία σενάρια μείωσης εκπομπών, η Κίνα θα μπορούσε να αποφύγει αντίστοιχα 36.000, 94.000 και 160.000 πρόωρους θανάτους, εξοικονομώντας 138,4, 339,6 και 534,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε παροχές για την υγεία, σύμφωνα με το MIT.