Αίτημα για Ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στο Natura 2000

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου με αίτηση του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη και την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας – Τμήμα Αλιείας, ζητά την άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στις νέες περιοχές NATURA 2000.

Επίσης, ζητά την λήψη αποφάσεων απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας στην περιοχή του Κορινθιακού, προκειμένου να περιοριστεί τουλάχιστον ο υπερπληθυσμός των μεδουσών στην περιοχή , λόγω της υπεραλίευσης.

Αναλυτικά ο Σύλλογος στην αίτηση του, η οποία κοινοποιείται και στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, αναφέρει τα εξής:

«Λόγω παράνομων πράξεων που συντελούνται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια στο Κορινθιακό Κόλπο και ειδικότερα της υπεραλίευσης και της μόλυνσης, έχει διαταραχθεί η ¨πελαγική τροφική αλυσίδα¨ που ευνοεί την ανάπτυξη του πληθυσμού μεδουσών, οι οποίες μετακινούνται ανεξέλεγκτα στον Κορινθιακό Κόλπο θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των λουομένων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην περιοχή της Αιγιαλείας και όπως πληροφορούμεθα και σε όλες τις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου δεν τολμά κανένας λουόμενος να κολυμπήσει καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός μεδουσών.

Πέρυσι τον Ιούνιο, πληροφορηθήκαμε, ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τις προτεινόμενες νέες περιοχές ένταξης του NATURA 2000. Μεταξύ αυτών όπως προκύπτει και από το σχετικό πίνακα είναι:

1. Ο κεντρικός και ανατολικός Κορινθιακός Κόλπος – σύνολο θαλάσσιας περιοχής

2. Η παράκτια περιοχή από Ψαθόπυργο έως Αίγιο

3. Η παράκτια περιοχή από Ναύπακτο έως ΙΤΕΑ

4. Η θαλάσσια περιοχή Περαχώρας.

Παρ’ όλο που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι Τεχνικές διαδικασίες για την νομοθετική ρύθμιση για το συγκεκριμένο ζήτημα και ειδικότερα για το έργο με την ονομασία: «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», εν τούτοις το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθυστερεί αναίτια την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εναρμονιζόμενο με την σχετική Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία.

Είναι απαράδεκτο να έχει μεσολαβήσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης και το αρμόδιο Υπουργείο να αδρανεί. Αποτέλεσμα δε αυτής της αδράνειας είναι να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία από τις μέδουσες.

Είναι αδιανόητο και παγκόσμια πρωτοτυπία να μην μπορούν οι λουόμενοι να χρησιμοποιήσουν τις παραλίες τους θερινούς μήνες, γεγονός, που πέραν από το κίνδυνο της δημόσιας υγείας, υποβαθμίζει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες επαγγελματίες.

Η διεύθυνση αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι αναγκαίο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης στο NATURA 2000 της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου να προβεί σε άμεσα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί τουλάχιστον η παρουσία μεδουσών στην περιοχή μας.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε:

1. Ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβεί άμεσα στην ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στις νέες περιοχές NATURA 2000, καθώς εδώ και ένα έτος περίπου, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και είναι ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση.

2. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας – Τμήμα Αλιείας να λάβει αποφάσεις απαγόρευσης ή περιορισμού της αλιείας στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου και στα όρια αρμοδιότητάς της προκειμένου να περιοριστεί τουλάχιστον ο υπερπληθυσμός των μεδουσών στην περιοχή μας, λόγω της υπεραλίευσης.

3. Η Κα. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται όπως συνδράμει με κάθε νόμιμο τρόπο στην ευόδωση των ανωτέρω αιτημάτων μας, καθώς έχει αρμοδιότητα λόγω υπάρχοντος κινδύνου για την δημόσια υγεία σε ευρύτερο πληθυσμό.».