Με επιστολή της Κομισιόν προς τον Καρυπίδη κόβεται τελικά η παράταση λειτουργίας του Αμύνταιου

0

Eπιστολή έλαβε ο περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας, Θ. Καρυπίδης από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Διευθυντή Daniel Callegja, μέσω της οποίας ξεκαθαρίζεται ότι το αίτημα της κατά παρέκκλιση αύξησης των ωρών λειτουργίας από 17.500 σε 32.500 ώρες των του ΑΗΣ Αμυνταίου και της 1ης και 4ης μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς, δεν γίνεται δεκτό.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε Καρυπίδη

Σας ευχαριστώ για την  επιστολή σας της 31ης Ιουλίου 2017, με την οποία ζητάτε οι μονάδες I και IV  του ΑΗΣ Καρδιάς και οι μονάδες I και II του ΑΗΣ Αμυνταίου να ενταχθούν σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας 32.000 ωρών λειτουργίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παράγραφος 4 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών.

Οι διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 4 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών εφαρμόζονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και για τις μονάδες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Το εν λόγω ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί εκτενώς μεταξύ των ελληνικών αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών μου με βάση τα στοιχεία που παρείχαν οι ελληνικές αρχές.

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα αποδεικτικά στοιχεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω μονάδες δεν πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ώστε να λάβουν την παρέκκλιση των 32.000 ωρών λειτουργίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως εκ τούτου, όπως εξηγήσαμε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές στις επιστολές μας με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2016 και 6 Ιουνίου 2017, το τελικό συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι οι μονάδες I και IV του ΑΗΣ Καρδιάς και I και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών – δηλ. να μη λειτουργούν για περισσότερο από 17.500 ώρες, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο.

Η επιστολή σας επισημαίνει τον ρόλο των εν λόγω μονάδων στην παροχή τηλεθέρμανσης. Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης αμφότερων των διατάξεων με διαφορετικές συνολικές ώρες λειτουργίας είναι ίδια, δεν φαίνεται να εμποδίζονται οι φορείς εκμετάλλευσης στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι σαφές ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να συνυπολογίσουν αυτή την παράμετρο στον προγραμματισμό τους κατά την κατανομή των ωρών λειτουργίας».