Μέλος του Δ.Σ. της Eurogas ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ. Θεόδωρος Κιτσάκος

0

Σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για τη ΔΕΠΑ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Θεόδωρος Κιτσάκος εξελέγη στη Διοίκηση του ευρωπαϊκού οργανισμού για το φυσικό αέριο, Eurogas, ως μέλος του Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και συνήλθε στις 28 Οκτωβρίου 2016.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Δ.Σ. της Eurogas εκλέγεται για πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ελλάδας. Στο Δ.Σ. του Οργανισμού συμμετέχουν Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μεγαλύτερων ομίλων Ενέργειας και φυσικού αερίου της Ευρώπης, γεγονός που συνιστά σημαντική επιτυχία της ΔΕΠΑ και της Ελλάδας.

Η ΔΕΠΑ στο πλαίσιο της εξωστρεφούς στρατηγικής της για την ανάπτυξη της αγοράς  και των υποδομών του φυσικού αερίου και με σκοπό να συμβάλλει στην προάσπιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας εξακολουθεί να προωθεί συνέργειες και να συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς φορείς.

 

Τι είναι ο Οργανισμός Eurogas (www.eurogas.org)

Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός Eurogas ιδρύθηκε το 1990 και εκπροσωπεί τη βιομηχανία του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στον Οργανισμό συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες φυσικού αερίου της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, η Eurogas προωθεί την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου ενώ υποστηρίζει συστηματικά τα μέλη του σε θεσμικά φορολογικά, περιβαλλοντικά, χρηματοοικονομικά ζητήματα και θέματα καινοτομίας και διεθνών σχέσεων. Σκοπός του οργανισμού είναι να προωθήσει τη χρήση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε το ενεργειακό μείγμα στην Ένωση να γίνει οικονομικότερο και περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον.

Βασικές αρμοδιότητες του οργανισμού είναι:

Να προωθήσει τα συμφέροντα των μελών του, τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς της εμπορίας, προμήθειας, αποθήκευσης φυσικού αερίου (CNG/LNG).

Να προωθήσει την ανάπτυξη του νομικού, επιστημονικού και τεχνολογικού πλαισίου και να κάνει μελέτες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας του φυσικού αερίου.

Πηγή: ΔΕΠΑ