ΙΕΝΕ: Οι Υπάρχουσες Μονάδες Υπόγειας Αποθήκευσης Φ. Αερίου στην ΝΑ Ευρώπη Δεν Επαρκούν για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Περιοχής

0

Υπάρχουν συνολικά 13 μονάδες υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΝΑ Ευρώπη, αλλά η δυναμικότητά τους δεν είναι επαρκής για να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια στα ενεργειακά συστήματά των χωρών της περιοχής. Αυτό επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΙΕΝΕ, κ. Δημήτρης Μεζαρτάσογλου, από το βήμα του διήμερου (4-5 Ιουλίου) workshop του ΙΕΝΕ σχετικά με το ρόλο του LNG για την ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μεζαρτάσογλου ανέφερε ότι το total underground gas storage capacity στην ΝΑ Ευρώπη εκτιμάται στα 13.65 bcm το 2015, ωστόσο δεν κρίνεται επαρκές για τη διασφάλιση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας.

Ειδικότερα, σήμερα 13 μονάδες υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου σε λειτουργία στην περιοχή σε 5 χώρες – Ρουμανία (8), Κροατία (1), Σερβία (1), Βουλγαρία (1) και Τουρκία (2). Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα σχέδια των χωρών της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών είτε μέσω της κατασκευής νέων είτε μέσω αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων.

Όπως τόνισε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΙΕΝΕ, το LNG είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο το οποίο μπορεί επιτυχώς να βοηθήσει σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Όπως παρατήρησε, εξάλλου, αν και τώρα στην περιοχή υπάρχουν μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία που χρησιμοποιούν LNG ως συμπληρωματικό καύσιμο, ένας αριθμός νέων έργων είναι στο προσκήνιο, όπως το LNG terminal στο Krk της Κροατίας.