Οι 9 δεσμεύσεις στο νέο ενεργειακό ‘μνημόνιο’

0

Από το περιεχόμενο του κειμένου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σοβαρά αγκάθια πλην του θέματος των δημοπρασιών ΝΟΜΕ για τις οποίες ουσιαστικά οι θεσμοί σφίγγουν τον κλοιό ζητώντας να εξασφαλιστεί η δημοπράτηση επιπλέον ποσοτήτων, με βάση τη δική τους ερμηνεία του υφιστάμενου νόμου. Το θέμα θα απασχολήσει σήμερα το Euro Working Group.

Τόσο για το ΝΟΜΕ όσο και για τον ΑΔΜΗΕ όπου επίσης προβλέπεται σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία της εταιρείας συμμετοχών, περιλαμβάνονται οι γνωστές εναλλακτικές: δηλαδή διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση εναλλακτικών προμηθευτών σε ποσότητες ηλεκτρικής παραγωγής και πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ εφόσον δεν προχωρήσει η σύσταση της εταιρείας συμμετοχών και δεν ξεκινήσει η διαδικασία για εισαγωγή τουλάχιστον του 25% στο χρηματιστήριο.

Ως προαπαιτούμενα του νέου «μνημονίου» προβλέπονται τα εξής:

Για τον ΑΔΜΗΕ ως βασικό παραδοτέο προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης πώλησης για το 24%, η παραχώρηση του 51% στην εταιρεία συμμετοχών και η υποβολή αίτησης για εισαγωγή στο χρηματιστήριο τουλάχιστον του 25% των μετοχών. Εφόσον διαπιστωθεί καθυστέρηση ή προβλήματα στη διαδικασία τότε το σύνολο των μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ θα πουληθούν σε διαγωνισμό που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.

Για τις δημοπρασίες  ΝΟΜΕ προβλέπεται να διατεθεί τον Ιανουάριο επιπλέον 12% της ενέργειας που έχει ήδη διατεθεί σε δεύτερη δημοπρασία που θα γίνει τον Ιανουάριο. Η δεύτερη δημοπρασία αυτή θα γίνει με αναθεωρημένη προς τα κάτω τιμή εκκίνησης αφού θα περιλαμβάνει τις μειωμένες τιμές διοξειδίου του άνθρακα για το 2016  (βασικό παραδοτέο) Προβλέπεται επίσης αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ μέχρι τον Ιούνιο του 2017, βάσει των οποίων θα γίνει η δημοπρασία του Δεκεμβρίου του 2017. Επίσης προβλέπεται η επαναπροκήρυξη της ποσότητας 8% που δόθηκε στη δημοπρασία του 2016 ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δημοπρασιών.

Εφόσον τον Ιούνιο του 2018 διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειμμα προόδου για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ, τότε θα ληφθούν δομικά μέτρα εναλλακτικά των ΝΟΜΕ για την πρόσβαση εναλλακτικών προμηθευτών σε παραγωγική δυναμικότητα.

Επίσης προβλέπονται τα εξής:

  • Προκοινοποίηση στην ΕΕ του νέου μηχανισμού πληρωμής ισχύος σε ευθυγράμμιση με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές ενισχύσεις
  • Εφαρμογή της νέας αναθεωρημένης νομοθεσίας για το λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με εφαρμογή του μηχανισμού προσαρμογής το Δεκέμβριο του 2016 με προσαρμογές που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2017 όπως εξειδικεύθηκαν και εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2016.
  • Κατόπιν της υιοθέτησης από τη ΡΑΕ των νέων ταριφών για τη διανομή, της υιοθέτησης νομοθεσίας για περαιτέρω διαχωρισμό της προμήθειας και διανομής και της αναθεώρησης του προγράμματος gas release τον Οκτώβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν περαιτέρω βήματα για τη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα οι αρχές θα προωθήσουν στο συμβούλιο κυβερνητικής πολιτικής τον οδικό χάρτη για την μεταρρύθμιση της αγοράς αερίου περιλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση του ανταγωνισμού τη διαφοροποίηση της προμήθειας και τη δημιουργία χρηματιστηρίου φυσικού αερίου. Αυτός ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί αμέσως μόλις εγκριθεί. Η πρώτη δημοπρασία θα γίνει με τις αναθεωρημένες ποσότητες του gas release όπως θα εγκριθούν από το ΚΥΣΟΙΠ (προαπαιτούμενο). Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί το 2017 θα φτάνει στο 16% της ετήσιας προμήθειας της ΔΕΠΑ προς πελάτες.
  • Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 οι αρχές θα εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο για την υποστήριξη των ΑΠΕ ολοκληρώνοντας τις πιλοτικές δημοπρασίες για τα φωτοβολταϊκά. Η λεπτομερής  διαδικασία των κανονικών δημοπρασιών θα καθοριστεί και αυτές θα ξεκινήσουν μέχρι το Μάρτιο του 2017.
  • Θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ που εκδόθηκε  το Σεπτέμβριο του 2016 για την εκκαθάριση των οφειλών μεταξύ της Δ.Ε.Η. και του Λειτουργού της αγοράς
  • Θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν με την ΕΕ με την κοινή απόφαση για τον προσωρινό μηχανισμό ισχύος. Μετά την έγκριση της νομοθεσίας για το target model για την αγορά ηλεκτρισμού οι αρχές θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή του μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο)
  • Στην ίδια κατεύθυνση (target model) το προσχέδιο του κώδικα για την αγορά εξισορρόπησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2007.
  • Οι ελληνικές αρχές τέλος προβλέπεται να κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί από τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή όλων των ενεργειακών μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: news247