Παιδικός εγκέφαλος: Τα οφέλη από τη διαμονή σε πράσινο περιβάλλον

0

Τα παιδιά που ζουν σε περιβάλλον με πράσινο αναπτύσσουν καλύτερη λειτουργική μνήμη και είναι λιγότερο αφηρημένα.

Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτια που περιβάλλονται από πράσινο έχουν περισσότερη λευκή και φαιά ουσία σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου και κατά συνέπεια καλύτερη νοητική λειτουργία.

Από την ανάλυση των στοιχείων φάνηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση σε πράσινους χώρους συνδεόταν θετικά με την ποσότητα λευκής και φαιάς ουσίας στις περιοχές του εγκεφάλου που μερικώς αλληλοκαλύπτονταν με αυτές που συνδέονταν με υψηλότερα σκορ σε νοητικά τεστ.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες λευκής και φαιάς ουσίας σε περιοχές που συνδέονταν με την έκθεση σε πράσινο περιβάλλον, προέβλεπαν καλύτερη λειτουργική μνήμη και μειωμένη αφηρημάδα.

Οι πράσινοι χώροι δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες για ψυχολογική αποκατάσταση και εξάσκηση στην ανακάλυψη, τη δημιουργικότητα και την ανάληψη ρίσκου.

Επιπλέον, οι πιο πράσινες περιοχές συχνά έχουν χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.

Είναι η πρώτη έρευνα που αξιολογεί τη σχέση μεταξύ μακροχρόνιας έκθεσης σε πράσινους χώρους και δομής του εγκεφάλου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Health Perspectives.